-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Materiały z kapsuły czasu odnalezionej w Ziębicach na Dolnym Śląsku przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Aktualności

Materiały z kapsuły czasu wydobytej z gałki wieńczącej hełm kościoła poewangelickiego w Ziębicach trafiły do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie zostaną poddane niezbędnym zabiegom konserwatorskim i włączone do zasobu archiwalnego

Kapsuła została uroczyście otworzona w minionym tygodniu w urzędzie gminy w Ziębicach. W otwarciu uczestniczyli archiwiści z Archiwum Państwowego we Wrocławiu - Dyrektor Janusz Gołaszewski, Kierownik pracowni konserwatorskiej Krystyna Wilczyńska i dr Bartosz Grygorcewicz z Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim.

Prezentacja dokumentu odnalezionego w kapsule czasu na konferencji prasowej.

Prezentacja kapsuły czasu na konferencji prasowej.
Otwarcie kapsuły czasu, fot. Bartosz Grygorcewicz/Oddział AP Wrocław w Kamieńcu Ząbkowickim.

W odnalezionej tubie znajdowały się dwa wielostronicowe dokumenty rękopiśmienne, zapisane pismem neogotyckim. Starszy z dokumentów sporządzony został w 1797 r. na papierze czerpanym i zawiera zapis uroczystości zakończenia budowy świątyni. Wymienione zostały w nim osoby najbardziej zasłużone w dziele budowy i wyposażenia kościoła. Młodszy o ponad 100 lat dokument, również wskazuje osoby z najwyższych kręgów ówczesnych władz administracyjnych i kościelnych, w tym nadprezydenta prowincji śląskiej, prezydenta rejencji wrocławskiej, przedstawicieli poszczególnych urzędów i instytucji, a także deputacje Ziębic. Oba dokumenty uwierzytelnione zostały podpisami najważniejszych uczestników uroczystości, a także pieczęciami lakowymi magistratu Ziębic i gminy ewangelickiej. Znalezione dokumenty przyczynią się do poszerzenia wiedzy o historii miasta i gminy oraz jej dawnych mieszkańcach.

Otwieranie kapsuły czasu na konferencji prasowej.

Prezentacja dokumentu odnalezionego w kapsule czasu na konferencji prasowej.
Otwarcie kapsuły czasu, fot. Bartosz Grygorcewicz/Oddział AP Wrocław w Kamieńcu Ząbkowickim.

Oba dokumenty, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostały przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Zanim zostaną włączone do zasobu archiwalnego,  materiały przejdą niezbędne zabiegi konserwatorskie. Najpierw zostaną zdezynfekowane w komorze fumigacyjnej, następnie oczyszczone i wyprostowane, a później umieszczone w specjalnych opakowaniach ochronnych. W końcowym etapie dokumenty zostaną zdigitalizowane.

Proces konserwacji - czyszczenie dokumentu pędzelkiem.
Zabiegi konserwatorskie (czyszczenie pędzelkiem) na jednym z dokumentów wykonuje pani Jolanta Szuster z Pracowni Konserwatorskiej Archiwum, fot. Ryszard Bacmaga/AP Wrocław.

Ponadto w ziębickiej kapsule czasu umieszczono przed laty również trzy broszury zapisane pismem drukowanym, w tym dzieje miejscowego seminarium nauczycielskiego i modlitewnik, a także lokalne gazety oraz złote, srebrne i niklowe monety (talary i marki).  

Srebrne i niklowe monety.
Srebrne i niklowe monety znalezione w kapsule, fot. Bartosz Grygorcewicz/Oddział AP Wrocław w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

Źródło: AP Wrocław

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl