-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • Cenny zbiór zdjęć przekazany do Archiwum Państwowego w Koszalinie

Aktualności

W czerwcu 2020 roku do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie trafił niezwykły zbiór fotografii Pana Krzysztofa Sokołowa, cenionego koszalińskiego fotografa


Przekazanie darowizny, fot. Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Na darowiznę składa się kilka tysięcy czarno-białych i kolorowych fotografii, przedstawiających Koszalin oraz miasta i wsie Pomorza Środkowego od połowy lat 70. XX w. po dzień dzisiejszy. Przez 45 lat swojej pracy zawodowej Pan Krzysztof Sokołów utrwalił na fotografiach wiele ważnych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego regionu koszalińskiego. To niezwykle cenne i unikatowe zbiory, które znacznie wzbogacą zasób Archiwum Państwowego w Koszalinie.


Darłowo lata 80-90, fot. Krzysztof Sokołów.


Koszalin lata 80-90, fot. Krzysztof Sokołów.


Koszalin lata 80-90, fot. Krzysztof Sokołów.


Koszalin lata 80-90, fot. Krzysztof Sokołów.


Gąski lata 90, fot. Krzysztof Sokołów.


Gąski lata 90, fot. Krzysztof Sokołów.


Mielno lata 90, fot. Krzysztof Sokołów.


Mielno lata 90, fot. Krzysztof Sokołów.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl