-A
+A
  • Start /
  • Aktualności /
  • „Wspieranie działań archiwalnych 2020” - wyniki konkursu

Aktualności

Zakończyła się ocena wniosków w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2020”. W jej wyniku dotacje przyznano 15 oferentom.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki o charakterze non-profit oraz instytucje kościelne i religijne.

Spośród 44 zgłaszających się instytucji komisja w naborze konkursu przyznała środki 15 oferentom. 

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2019 dotację otrzymało ok. 90 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych do tej pory środków, nie licząc obecnego naboru, wynosi blisko 4 mln zł.

Wyniki konkursu: „Wspieranie działań archiwalnych 2020”.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl