-A
+A

Aktualności

W ramach zapoczątkowanej dokładnie rok temu przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” swoje materiały przekazało ponad 200 darczyńców – osób prywatnych, firm i instytucji

W sumie do zasobu Archiwów Państwowych trafiło ponad 6 300 fotografii, filmów, rysunków, plakatów, ulotek, ogłoszeń, obwieszczeń, ankiet i innych dokumentów ukazujących życie w czasie pandemii. Dziękujemy!

Przekazane materiały złożą się na wyjątkową kolekcję dokumentacji z „czasów zarazy”, stworzoną przy współudziale całego społeczeństwa. Powstały w ten sposób zbiór dotyczący tego bezprecedensowego w dziejach najnowszych Polski i świata doświadczenia, stanie się bezcennym źródłem historycznym dla kolejnych pokoleń.

Akcja nadal trwa. Zachęcamy do udziału i przekazywania swoich świadectw okresu pandemii. Chcesz przekazać swój materiał? Sprawdź szczegóły akcji dostępne w artykule „Archiwum Pandemii A.D. 2020”.

Grafika informująca że w ramach akcji ponad 200 darczyńców przekazało ponad 6300 materiałów.

W infografice zostały wykorzystane zdjęcia przekazane do Archiwum Państwowego w Łodzi i Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl