-A
+A

Aktualności

Archiwum Państwowe w Zamościu zaprasza na wirtualną wystawę „Propaganda PRL-u na plakacie i afiszu”

Plakat z tytułem wystawy
Propaganda PRL-u na plakacie i afiszu - plakat upamiętniający Święto 1 Maja (88/803/0)

Propaganda czasów władzy ludowej, uwieczniona na plakatach i afiszach, często gościła w świadomości obywateli. Pełniła rolę ideologiczną, informacyjną i kulturową. Kreowała życie mieszkańców miast i wsi, poczynając od angażowania młodzieży, wywieszania czerwonych flag, uczestnictwa w pracach rolniczych i wydarzeniach kulturalnych, kończąc na walce ze wspólnym wrogiem – najpierw przedwojennym „paskarzem”, potem „angloamerykańskim” kapitalistą. Proste hasła krzyczące z afiszy miały chwytać tłumy. Dawać nadzieję na przyszłość. Tworzyć poczucie obowiązku dla dobra mas i Ojczyzny.

Plakaty z tego czasu przypomina na swojej nowej wystawie Archiwum Państwowe w Zamościu. Ekspozycja dostępna jest online na stronie archiwum.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl