-A
+A

Aktualności

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk został powołany do Rady Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej. 16 czerwca br. powołania członkom Rady wręczył Mateusz Adamkowski, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Członkowie Rady reprezentują instytucje publiczne oraz środowiska akademickie, samorządowe i pozarządowe. Wszyscy przedstawiciele Rady związani są z archiwistyką społeczną, dzięki czemu są zaangażowanymi ambasadorami dziedziny. Ich zadaniem będzie twórcze doradzanie w sprawie kierunków jej rozwoju.

Pełen skład Rady dostępny na stronie internetowej Centrum Archiwistyki Społecznej.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl