-A
+A

Aktualności

Wczoraj w Lublinie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”. Mieszkańcy miasta i turyści mogą podziwiać ekspozycję na Placu Litewskim do 29 lipca 2021 roku  

Słupy wystawy widziane z góry.
Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” w Lublinie, fot. Damian Święs.

Wystawa prezentuje bezcenne obiekty dziedzictwa, wpisane w tym roku na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. To unikatowe świadectwa ważnych wydarzeń i działalności wybitnych osobistości w dziejach Polski o fundamentalnym znaczeniu dla historii, kultury i tożsamości naszego kraju.

Dyrektor Archiwum przemawia do mikrofonu, przed nim tłum gość zebranych na otwarciu, obok słupy wystawy.
Otwarcie wystawy, fot. Bartosz Staręgowski/ Archiwum Państwowe w Lublinie.

Otwarcie wystawy zainaugurowało wystąpienie dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela, który omówił jej podstawowe założenia, tematykę i zaprezentowane materiały. Podkreślił również rolę dwóch zespołów z Archiwum Państwowego w Lublinie, które znalazły się w tym roku na Liście: Trybunału Koronnego Lubelskiego z lat 1579-1811 oraz Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca z lat 1581-1944. Na otwarcie wystawy zaproszeni zostali przedstawiciele władz, jednostek kulturalnych, naukowych oraz lokalnych mediów.

Przechodnie oglądają wystawę.
Otwarcie wystawy, fot. Bartosz Staręgowski/ Archiwum Państwowe w Lublinie.

Lublin jest drugim miastem po Warszawie, w którym zagościła wystawa. W sierpniu ekspozycja wyruszy w dalszą trasę – do kolejnych miast, z których pochodzą uhonorowane obiekty.

Słupy wystawy
Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” w Lublinie, fot. Bartosz Staręgowski/ Archiwum Państwowe w Lublinie.

Wystawa:„Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” w Lublinie

Data:6-29 lipca 2021 r.

Miejsce:Plac Litewski (obok pomnika Unii Lubelskiej), Lublin

---------

4. edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

---------

Zobacz wszystkie uhonorowane obiekty na stronie Pamięć Polski.

---------

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W związku z jego realizacją, podejmowane są również działania na rzecz upowszechnianie wiedzy i szerokiego udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: światowa oraz regionalne i krajowe.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata w 2014 r. powstała Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. W tym roku Komitet, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowisk naukowych, a któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, umieścił wyjątkowe obiekty na Liście już po raz czwarty.


 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl