-A
+A

Aktualności

Archiwum Państwowe w Koszalinie zaprasza w letnie, wakacyjne dni na wystawę „Mielno na starych pocztówkach”

Wystawa jest pierwszym efektem porozumienia o współpracy z Gminą Mielno, podpisanego w roku jubileuszu 60-lecia działalności Archiwum.

Trzy kobiety
Otwarcie wystawy. Od prawej: Burmistrz Mielna Olga Roszak-Pezała, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyna Królczyk; dyrektor Centrum Kultury w Mielnie Anna Ledochowicz, fot. Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Ekspozycja prezentuje materiały historyczne m.in. z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na wystawie ukazano ogromną ilość materiałów ikonograficznych, w tym ponad 100 unikatowych fotografii oraz pocztówek, które powstały lub funkcjonowały w obiegu pocztowym od drugiej połowy XIX do pierwszej połowy XX wieku.

Dwie kobiety oglądają plansze wystawy i widoczne na niej pocztówki.
Wystawa „Mielno na starych pocztówkach”, fot. Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Na ekspozycji można zapoznać się z historią i widokówkami nie tylko Mielna, ale także innych miejscowości nadmorskich z terenu dzisiejszej Gminy Mielno – na przykład Chłop, Sarbinowa, Unieścia, Łaz, Jamna, Gąsek. Dodatkowymi wątkami wystawy są materiały prezentujące najbardziej znane obiekty hotelarskie Mielna, sceny z życia rybaków, modę plażową czy miasto podczas tak zwanej „zimy stulecia”.

Tekst wystawy stworzył wieloletni przyjaciel Archiwum, miłośnik historii Krzysztof Urbanowicz.

Plansze wystawy widziane z oddalenia.
Wystawa „Mielno na starych pocztówkach”, fot. Archiwum Państwowe w Koszalinie.

 

Wystawa „Mielno na starych pocztówkach”

DATA: od 7 lipca 2021 r.

MIEJSCE: Mielno, deptak przy ul. Kościuszki (w centrum miasta)

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl