-A
+A

Aktualności

7 września 2021 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk zawarł porozumienie o współpracy ze spółką PGE Energia Ciepła S.A. Na jego mocy Archiwa Państwowe będą służyć pomocą merytoryczną w organizacji archiwów spółki

Porozumienie obejmuje PGE Energia Ciepła S.A., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Przemysława Kołodziejaka i Członka Zarządu Radosława Woszczyka, oraz 3 spółki zależne: PGE Toruń S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. i Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. W ramach współpracy eksperci Archiwów Państwowych wesprą swoją wiedzą spółki w zakresie organizacji ich archiwów oraz ewidencjonowania, opracowywania i przechowywania zgromadzonej w nich dokumentacji.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl