-A
+A

Aktualności

Wystawa bezcennych obiektów uhonorowanych w tym roku wpisem na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata wkrótce odwiedzi Wrocław!  

Wyjątkowa wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” będzie dostępna dla odwiedzających od 2 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Ekspozycja prezentuje bezcenne, unikatowe obiekty dziedzictwa, dokumentujące ważne wydarzenia i działalność wybitnych osobistości w dziejach Polski.

Wystawa została zaprezentowana po raz pierwszy 9 czerwca br. w Warszawie. Teraz podróżuje po całej Polsce – do miast, w których przechowywane są nagrodzone perły dziedzictwa.

Szósty przystanek – Wrocław. Wystawę gościć będzie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, w którego zbiorach znajduje się jeden z uhonorowanych w tym roku bezcennych obiektów – średniowieczne rotulusy z klasztoru na Ołbinie we Wrocławiu. To jednak nie jedyny wrocławski akcent na tegorocznej Liście. Wśród uhonorowanych obiektów znalazła się również rękopiśmienna spuścizna Juliusza Słowackiego z lat 1835-1865, przechowywana w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Grafika z miejscem i datą wysatwy

Wydarzenie: Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” we Wrocławiu

Data: 2 grudnia 2021 r. – 10 stycznia 2022 r.

Miejsce: Wrocław, Plac Wolności

Zapraszamy!

---------

4. edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

---------

Zobacz wszystkie uhonorowane obiekty na stronie Pamięć Polski.

---------

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W związku z jego realizacją, podejmowane są również działania na rzecz upowszechnianie wiedzy i szerokiego udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: światowa oraz regionalne i krajowe.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata w 2014 r. powstała Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. W tym roku Komitet, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowisk naukowych, a któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, umieścił wyjątkowe obiekty na Liście już po raz czwarty.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl