-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Czasopismo ukazuje się od 1995 roku. Zgodnie z zamierzeniem jego twórcy, dyrektora Sławomira Radonia, Rocznik udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. Publikowane są w nim materiały związane z historią Krakowa i szeroko pojętej Małopolski, dotyczące dziejów i zasobu archiwów oraz archiwistyki i nauk pomocniczych historii. Zawartość Rocznika to: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, recenzje i omówienia oraz kronika.

W 2012 roku Rocznik został wpisany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę czasopism naukowych – lista B. Otrzymał wówczas 1 pkt. W 2013 r. po ponownej ocenie Rocznikowi przyznano 3 pkt., a w 2015 r. – 6 pkt. (utrzymane w 2016 r.).

Więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikowania artykułów znajduje się na stronie internetowej „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”.

Wszystkie tomy Rocznika są dostępne on-line.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8309416