-A
+A
  • Start /
  • Archiwalia online

Archiwalia online

Szukaj w Archiwach

Szukajwarchiwach.pl to serwis internetowy prowadzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Oferuje prawie 23 mln cyfrowych kopii dokumentów pochodzących z zasobu archiwów państwowych i innych instytucji pamięci. Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce oraz ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi), które stanowią cenne źródło informacji do badań nad historią rodzinną, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentacją Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”.

Genealogia w archiwach – źródła do historii mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt genealogiczny uruchomiony przez archiwa państwowe w Toruniu i Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Serwis posiada wyszukiwarkę umożliwiającą określenie: miejscowości, imienia i nazwiska, daty lub zakresu chronologicznego oraz rodzaju poszukiwanego aktu. Obecnie dostępnych jest ponad 3 mln skanów akt z lat 1808-1900.

 Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe jest projektem Archiwum Państwowego w Lublinie. Celem serwisu jest udostępnienie w Internecie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny pochodzących wyłącznie z zasobu lubelskiego Archiwum. Na stronie zamieszczane są różnego rodzaju dokumenty, w tym aktowe, kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne i ikonograficzne.

Dawne Pismo

Strona internetowa www.dawnepismo.ank.gov.pl uruchomiona została przez Archiwum Narodowe w Krakowie jako interaktywny przewodnik do nauki odczytywania dawnego pisma. Ćwiczenia praktyczne i zabawy przygotowano w oparciu o dokumenty powstałe od średniowiecza do XX w. Projekt w całości oparty został na materiałach archiwalnych pochodzących z zasobu krakowskiego Archiwum.

Zbiory NAC on-line - prototyp

Internetowy serwis Audiovis to jedno z największych źródeł fotografii historycznej w internecie. Oferuje fotografie z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego ukazujące życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne Polski od początku XX wieku po czasy współczesne.

Newsletter NDAP