-A
+A

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Program działania CKAOD kadencji 2020-2022 (pdf, 260 KB)

Podstawy prawne działania Komisji: 

Zarządzenie Nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2020-2022:

Zarządzenie Nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 października 2020 r.  w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Katarzyna Jaskółka – Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie) – przewodnicząca;  
 2. Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie) - wiceprzewodnicząca;  
 3. Joanna Landowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – sekretarz;  
 4. Sebastian Czerniak (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy);  
 5. Monika Kowzon –Świtalska (Archiwum Państwowe w Warszawie);  
 6. Łukasz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie);  
 7. Katarzyna Piechowska (Ministerstwo Infrastruktury);  
 8. Joanna Racka (Archiwum Akt Nowych);  
 9. Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski);  
 10. Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku);  
 11. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin).

Posiedzenia Komisji: 

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 2 grudnia 2020 r (pdf, 354 KB)

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 10 grudnia 2020 r (pdf, 254 KB)

Uchwała nr 6/2020 w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 4/2020 posiedzenia CKAOD w dniu 2 grudnia 2020 r. (pdf, 227 KB)

Uchwała nr 7/2020 w sprawie przyjęcia „Programu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji kadencji 2020-2022 r.” (pdf, 245 KB)

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 17 lutego 2021 r (pdf, 318 KB)

Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 5/2020 posiedzenia CKAOD w dniu 10 grudnia 2020 r. (docx, 18 KB)

Protokół posiedzenia Komisji z dnia 17-18 marca 2021 r (docx, 48,9 KB)

Uchwała nr 2/2021 podjęta w sprawie przyjęcia treści protokołu Nr 1/2021 posiedzenia CKAOD w dniu 17 lutego 2021 r. (docx, 18 KB)

Uchwała nr 3/2021 w sprawie usunięcia urzędów stanu cywilnego z ewidencji jednostek wytwarzających materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego (docx, 18 KB)

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl