-A
+A
  • Start

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

27 stycznia 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Archiwalnego Bogdan Zdrojewski wręczył nominacje nowym członkom Rady Archiwalnej kadencji w latach 2010-2013.

Do Rady Archiwalnej zostali powołani: dr hab. Waldemar Chorążyczewski (wicedyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, sekretarz generalny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich), dr Piotr Greiner (dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach), Beata Herdzin (dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu), dr Tadeusz Krawczak (dyrektor Archiwum Akt Nowych), Jolanta Louchin (dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku), dr Rita Majkowska (dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie), dr Tomasz Makowski (dyrektor Biblioteki Narodowej), ks. dr hab. Józef Marecki (prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, profesor Uniwersytetu im. Jana Pawła II), dr Grzegorz Mędykowski (dyrektor Departamentu Edukacji i Współpracy z Zagranicą NDAP), prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK w Toruniu, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego), prof. dr hab. Jarosław Poraziński (UMK w Toruniu, prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich), płk. Bogusław Stachula (dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego), dr Wojciech Wiewiórowski (dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA), Piotr Zawilski (dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi), prof. dr hab. Jerzy Zdrada (Uniwersytet Jagielloński).
     Rada Archiwalna, bedąca organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, powoływana jest na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 Spotkanie członków Rady Archiwalnej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim

 Wręczenie nominacji członkom Rady Archiwalnej kadencji w latach 2010-2013Przemówienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Sławomira Radonia na I posiedzeniu Rady Archiwalnej kadencji w latach 2010-2013

15 stycznia w Kieleckim Centrum Kultury, w obecności prezydenta Kielc, Wojciecha Lubawskiego, odbył się premierowy pokaz pełnej, 30. minutowej wersji filmu archiwalnego z 1926 r. pt. „Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej”.

Naczelnik państwa estońskiego Otto Strandman i marszałek Józef Piłsudski w Belwederze, 1930 r., fot. NAC.

Film ukazuje trasę marszu od krakowskich Oleandrów oraz spotkanie marszałka Józefa Piłsudskiego z jego uczestnikami na mecie w Kielcach. Jest to także jedyny dokument filmowy pokazujący Kielce w okresie przedwojennym. Film po raz pierwszy został zaprezentowany delegacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowego m.st. Warszawy podczas wizyty w Estonii we wrześniu 2009 r. Obraz trafił z Polski do Estonii w 1926 r., jako pamiątka udziału Estończyków w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Dzięki uprzejmości dyrektor Archiwum Filmowego w Tallinie fragment filmu został zamieszczony na stronie internetowej Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i od tego czasu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.


W dniu premiery w Muzeum Historii Kielc otwarto wystawę pt. „Trzy Lwy i Biały Orzeł” prezentującą relacje polsko-estońskie w latach 1919-1939, przygotowaną przez Archiwa Państwowe Estonii we współpracy z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy na podstawie dokumentów estońskich i polskich.  


Więcej o wystawie: http://www.warszawa.ap.gov.pl/estonia.html


Obejrzyj fragment filmu: http://www.warszawa.ap.gov.pl/estonia-filmy.html

 

Promocja książki

21 STYCZNIA 2010
DrukujDrukuj - wersja mobilna Wyślij linkWyślij link - wersja mobilna

Promocja książki - plakat29 stycznia w pracowni naukowej oddziału Archiwum Państwowego m.st. Warszawy w Pułtusku, ul. Zaułek 22 odbyła się prezentacja książki pt. „Władysław Kocot. Pamiętniki i korespondencja z lat 1920, 1939-45”.

Jest to publikacja źródłowa przygotowana na podstawie dokumentów mjra Władysława Kocota - żołnierza, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, jeńca oflagów w Prenzlau, Kreuzburgu i Murnau, pedagoga - przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Oddział w Pułtusku.

Więcej o publikacji i jej autorze: http://www.warszawa.ap.gov.pl/nowosci.html

Wojna o Akta

11 STYCZNIA 2010
DrukujDrukuj - wersja mobilna Wyślij linkWyślij link - wersja mobilna

Archiwum Państwowe w Gdańsku jest partnerem konferencji zatytułowanej "Wojna o Akta", która odbędzie się 14 stycznia 2010 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul.Wita Stwosza 55, sala nr 143).

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl