-A
+A
 • Start

Wielka Wojna

 

WYSTAWY

 

 

 

2014 r.

Archiwum Akt Nowych

 • „Zwól z wiarą wieków podjąć czyn”
 • „Odrodzenie polskiej dyplomacji”

Archiwum Główne Akt Dawnych

 • „Społeczne skutki Wielkiej Wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych”

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

 • Wystawa prezentująca archiwalia dotyczące I wojny światowej z zasobu gorzowskiego archiwum

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Katowicach

 • „100-lecie wybuchu I wojny światowej w dokumentach historycznych” (współorganizowana z Okręgiem Beskidzkiego Związku Filatelistycznego i Bielsko-Bialskim Towarzystwem Historycznym)
 • „Śląsk i ziemia pszczyńska w okresie I wojny światowej” - (współorganizowana z Urzędem Miejskim w Pszczynie)
 • A jak się wojna zaczęła... Górnoślązacy na Wielkiej Wojnie 1914-1918” - (współorganizowana z Muzeum Śląskim w Katowicach)

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • „Wielka Wojna w dokumencie archiwalnym” – wystawa internetowa
 • „Kozienice 1914-1918. Pośród dziejowej burzy” (współorganizowana z Muzeum Regionalnym w Kozienicach) - wystawa stacjonarna
 • „Cmentarze z lat I wojny światowej na ziemi kieleckiej w fotografii Urszuli Oettingen” - wystawa stacjonarna towarzysząca listopadowemu „Spotkaniu ze źródłem archiwalnym”

Archiwum Narodowe w Krakowie

Archiwum Państwowe w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lublinie

 • „Wielka Wojna na Lubelszczyźnie 1914-1918” - od listopada 2014 r.
 • „Chełm i powiat chełmski 1914-1918 - fotografie, dokumenty, wydawnictwa - w stulecie wybuchu I wojny światowej” (współorganizowana z Chełmską Biblioteką Publiczną) - od listopada 2014 r.
 • „Chełm w latach Wielkiej Wojny” (współorganzowana z Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie) - wrzesień 2014 r.
 • „Lublin w dziele odzyskania Niepodległości” - lata 2014-2018

Archiwum Państwowe w Łodzi

 • „Pierwsza wojna światowa w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi” – wystawa internetowa
 • „Łódź w czasie I wojny światowej. W 100. rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny (1914-1918)” (wystawa współorganizowana)
 • „Operacja Łódzka. W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej” (wystawa współorganizowana)
 • „A historia o Was nie zapomni. Legiony polskie 1914-1918” (wystawa współorganizowana)

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Archiwum Państwowe w Opolu

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

 • „Źródła do dziejów I wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim” - wystawa stacjonarna
 • „Legiony w Piotrkowie” – wystawa internetowa
 • „1914-1918. Piotrków i piotrkowianie w czasie wojny i okupacji” – wystawa mobilna zrealizowana w ramach projektu edukacyjnego archiwum

Archiwum Państwowe w Płocku

 • „Bitwa pod Kutnem w ramach Operacji Łódzkiej” (wystawa współorganizowana z Muzeum Regionalnym w Kutnie)

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 • „Działania wojenne w Twierdzy Przemyśl a życie codzienne mieszkańców Przemyśla i regionu w latach 1914–1918” – wystawa stacjonarna i internetowa (plakat)

Archiwum Państwowe w Radomiu

 • „Wielka Wojna. Radom i region radomski w czasie I wojny światowej” - wystawa stacjonarna

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

 • „Pomnij... że ziemia setki poległych tu grzebie” - wystawa dokumentów z okresu I wojny światowej oraz fotografii cmentarzy autorstwa Jerzego Wygody
 • „Wielka Wojna” - wystawa internetowa

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Toruniu

Archiwum Państwowe w Warszawie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

 • „Obraz I wojny światowej” - wystawa internetowa
 • „Na zapleczu frontu – I wojna światowa w Jeleniej Górze i okolicach” - wystawa stacjonarna w jeleniogórskim oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu - lata 2014-2015
 • „I wojna światowa a sprawa polska” (współorganizowana z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze) - wystawa stacjonarna w Muzeum Karkonoskim

Archiwum Państwowe w Zamościu

 • „Przed stu laty w Zamościu – wojna, okupacja, niepodległość” - wystawa stacjonarna prezentowana od czerwca do lipca 2014 r. na Rynku Solnym w Zamościu

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

 

2015 r.

Archiwum Akt Nowych

 • „Polacy w Rosji w czasie Wielkiej Wojny”

Archiwum Główne Akt Dawnych

 • „Społeczne skutki Wielkiej Wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych” - wystawa w Noc Muzeów 2015

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 • „Początek I wojny światowej na Białostocczyźnie. Bieżeństwo – masowy exodus miejscowej ludności na Wschód” – wystawa internetowa
 • „Cmentarze z okresu I wojny światowej na ziemi łomżyńskiej” - wystawa internetowa
 • „Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego polegli w początkach Wielkiej Wojny” - wystawa internetowa

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 • „Wybuch Wielkiej Wojny 1914-1918 w Bydgoszczy i regionie”
 • „Ewidencja jeńców i żołnierzy I wojny światowej pochowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego” - prezentacja multimedialna

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Lesznie

„Południowo-zachodnia Wielkopolska w latach I wojny światowej” - prezentacja multimedialna

Archiwum Państwowe w Lublinie

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

 • „Dokumentacja z lat Wielkiej Wojny 1914-1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim” - wystawa stacjonarna
 • „100 rocznica przybycia do Piotrkowa Departamentu Wojskowego NKN” (współorganizowana z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim)

Archiwum Państwowe w Płocku

 • „Prusacy w Płocku i okolicy” - wystawa internetowa

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 • „Wojenne atelier” - wystawa fotografii i pocztówek z okresu I wojny światowej z zasobu archiwum

Archiwum Państwowe w Radomiu

 • „Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność mieszkańców Radomia i okolic w latach I wojny” - katalog wystawy

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Archiwum Państwowe w Siedlcach

 • „Wojenne przygody Władysława Gołąbka 1914-1920” - wystawa internetowa
 • „Siedlce w czasach I wojny światowej” - wystawa internetowa

Archiwum Państwowe w Szczecinie

 • „Życie codzienne podczas pierwszej wojny światowej”

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Życie codzienne miasta Łowicza pod okupacją niemiecką 1915-1918” – wystawa stacjonarna i internetowa realizowana przez łowicki oddział Archiwum Państwowego w Warszawie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

 • „Na zapleczu frontu – I wojna światowa w Jeleniej Górze i okolicach” - wystawa stacjonarna w jeleniogórskim oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu - lata 2014-2015

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

 • „Społeczny obraz wojny”

2016 r.

Archiwum Akt Nowych

 • „Sławoj Felicjan Składkowski (1885 Gąbin - 1962 Londyn) lekarz, generał, premier"

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 • Wystawa poświęcona mieszkańcom powiatu łomżyńskiego poległym w działaniach Wielkiej Wojny

Archiwum Państwowe w Gdańsku

 • „Na frontach I wojny światowej" - wystawa internetowa

Archiwum Państwowe w Kielcach

 •  „V Zjazd Związku Legionistów, (8 sierpnia 1926 r. w Kielcach)" - wystawa internetowa

Archiwum Państwowe w Lesznie

 • „100-lecie Wielkiej Wojny"

Archiwum Państwowe w Lublinie

 • „Wielka Wojna na Lubelszczyźnie 1914-1918"

Archiwum Państowe w Olsztynie

 • "Odbudowa miast, wsi i majątków w Prusach Wschodnich po I wojnie światowej"

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 • „Kobieta w sercu żołnierza...fotografie z atelier z lat 1914-1918"

Archiwum Państwowe w Siedlcach

 • „Ułany i huzary. Wojsko polskie w departamencie siedleckim i województwie podlaskim"

Archiwa Państwowe w Warszawie

 • „Pierwsza wojna światowa a Warszawa — co zostało z tamtych lat” - wystawa internetowa

 

2017 r.

Archiwum Akt Nowych

 • „Za kratami więzień i drutami obozów”

 

 

2018 r.

Archiwum Akt Nowych

 • „Odważmy się być wolnymi”

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 • „Listopad 1918 w Białymstoku i Łomży”

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

 • Wystawa prezentująca odzyskaniu przez Polskę niepodległości w świetle źródeł z zasobu gorzowskiego archiwum

Archiwum Państwowe w Kaliszu

 • „Pierwsze dni niepodległości na Ziemi Kaliskiej”

Archiwum Państwowe w Olsztynie

 • Wystawa obrazująca skutki wojny 1914-1918 oraz wyniki postanowień pokojowych – plebiscyt na Warmii i Mazurach

Archiwum Państwowe w Płocku

 • Wystawa archiwalna w ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości

Archiwum Państwowe w Radomiu

 • Wystawa poświęcona konsekwencjom I wojny światowej

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Tradycje walk o niepodległość w Łowiczu i na ziemi łowickiej w latach 1914-1918” – wystawa realizowana przez łowicki oddział Archiwum Państwowego w Warszawie

 

Wydawnictwa Lekcje archiwalne Konferencje naukowe Inne projekty
WYDAWNICTWA LEKCJE ARCHIWALNE KONFERENCJE NAUKOWE INNE PROJEKTY

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl