-A
+A
  • Start

Aktualności

W dniach 20-24 sierpnia 2012 r. w Brisbane (Australia) pod auspicjami Międzynarodowej Rady Archiwów odbywa się organizowany raz na cztery lata Międzynarodowy Kongres Archiwalny. Tym razem archiwistów z całego świata goszczą Archiwa Narodowe Australii. Jest to moment szczególny, gdyż po raz pierwszy w historii kongres organizowany jest na półkuli południowej. Organizatorzy Kongresu za swój cel stawiają sobie zapewnienie jego uczestnikom atmosfery pobudzającej do wymiany idei i doświadczeń oraz dyskusji na temat  wyzwań, przed którymi stają wszystkie archiwa w XXI wieku.

Obrady, przebiegające pod hasłem „Klimat zmian”, będą prowadzone w j. angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim oraz japońskim, a wystąpienia będą dotyczyć czterech bloków zagadnień, trzech tematycznych: Zaufanie, Tożsamość, Zrównoważony Rozwój oraz jednego instytucjonalnego poświęconego działalności Międzynarodowej Rady Archiwów. Polskie archiwa państwowe podczas kongresu reprezentują: prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, który wystąpi z referatem na temat roli archiwów i archiwistów w umacnianiu i zabezpieczaniu tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej oraz p. Adam Baniecki, kierownik lubańskiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Pobyt w Australii w związku z udziałem w kongresie stanie się dla Naczelnego Dyrektora okazją do odbycia spotkania z miejscową Polonią z okolic Brisbane i Sydney, która z dużym entuzjazmem oczekuje na tę wizytę. Więcej informacji na temat kongresu można znaleźć na stronie wydarzenia: http://www.ica2012.com/.  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl