-A
+A
  • Start

Aktualności

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 września 2012 r. na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877) ogłosiło w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych. W części C, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), znalazło się wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych czasopismo "Archeion" z 10 przyznanymi punktami. Z kolei w części B, zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), znalazły się periodyki wydawane przez archiwa państwowe:  "Szkice Archiwalno-Historyczne"(Archiwum Państwowe w Katowicach) - 4 pkt "Miscellanea Historico-Archivistica" (Archiwum Główne Akt Dawnych) - 2 pkt "Krakowski Rocznik Archiwalny" (Archiwum Państwowe w Krakowie) - 1 pkt.  

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl