-A
+A
  • Start

Aktualności

Informujemy, iż zakończył prace zespół naukowy do spraw analizy i kierunków nowelizacji wskazówek metodycznych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wyniki analizy zostały przedłożone Naczelnemu Dyrektorowi, który przychylił się do zawartych w dokumencie rekomendacji. Za najpilniejsze uznał opracowanie projektów nowych wytycznych w zakresie ewidencji i opracowania zasobu oraz narodowej normy opisu. Naczelny Dyrektor zachęca członków środowiska archiwalnego do włączenia się do prac nad nowym kształtem metodyki archiwistycznej. Opinie, uwagi i propozycje dotyczące zagadnień ujętych w dokumencie końcowym (Analiza wskazówek metodycznych) prac zespołu oraz inne wnioski można przesyłać na adres ndap@archiwa.gov.pl.

Newsletter NDAP