-A
+A
  • Start

Aktualności

W latach 2014 - 2020 r. wydatki na archiwa osiągną sumę 800-900 mln złotych - zapowiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski podczas konferencji „Archiwa w świecie cyfrowym. 5 lat Narodowego Archiwum Cyfrowego  – doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się w środę w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. „Bardzo istotny z punktu widzenia pracy archiwów państwowych będzie rok 2014 – powiedział  szef resortu kultury - Pojawią się wówczas środki finansowe na inwestycje związane z pracą archiwów, zarówno budowlane, dotyczące ich wyposażenia, oraz wspomagające procesy przenoszenia na nowoczesne nośniki zasobów archiwalnych”. W planach jest m.in. zapewnienie środków na inwestycje w Warszawie i Krakowie oraz wsparcie digitalizacji zasobów archiwalnych.

Minister przypomniał, że jeszcze 4-5 lat temu na przedsięwzięcia dotyczące archiwów państwo wydawało ok. 3 mln złotych, podczas gdy w bieżącym roku suma ta wzrośnie do blisko 30 mln złotych. W latach 2014-2020 na te cele przeznaczone mają zostać środki rzędu 800-900 mln złotych. Minister zaznaczył, że przy rozdysponowywaniu finansów brana będzie przede wszystkim pod uwagę jakość reprezentowana przez archiwa państwowe. Dużą rolę ma w tym przypadku pełnić poziom wydajności pracy archiwistów, których zwiększenie zarobków zapowiedział minister. Około 300 mln z środków europejskich zostanie przeznaczone na przedsięwzięcia budowlane, głównie w Warszawie i Krakowie. „Inwestycje w stolicy będą jednak prowadzone na innych niż w innych miastach warunkach – wkład własny danej instytucji w realizację inwestycji musi wynieść minimum 20 procent” – podkreślił minister Zdrojewski. „Celem jest nie tylko zabezpieczanie i opracowywanie naukowe archiwaliów, ale także ich udostępnianie” – mówił minister Zdrojewski, przypominając, że w Narodowym Archiwum Cyfrowym, które powstało w 2008 r. z przekształcenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, znajduje się 15 mln fotografii, kopie audycji Radia Wolna Europa, kilka tysięcy filmów i nagrań dźwiękowych.

Do tej pory zdigitalizowano ok. 180 tys. zdjęć, a każdego roku archiwa państwowe wykonują 10 mln skanów dokumentów, sukcesywanie udostępnianych w serwisie szukajwarchiwach.pl Wśród innych zadań na nadchodzące lata minister Zdrojewski wymienił potrzebę podniesienia prestiżu zewnętrznego archiwów, głównie poprzez zwiększenie wydatków na promocję efektów pracy archiwistów.  

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl