-A
+A
  • Start

Aktualności

W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 10 września 2014 r. odbyła się I Konferencja Metodyczna pt.„Zasady uproszonego opracowania w praktyce archiwów państwowych”, która zainicjowała coroczne spotkania środowiska archiwistów w ramach prac Departamentu Archiwistyki NDAP. Celem konferencji było podsumowanie doświadczeń wynikających ze stosowania wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych, w związku z pilną potrzebą dyskusji nad metodyką i organizacją opracowania zasobu archiwów państwowych oraz z pracami zespołu naukowego do spraw analizy i kierunków nowelizacji wskazówek metodycznych

Konferencja, poświęcona podsumowaniu niespełna dwunastoletniej praktyki stosowania zasad uproszczonego opracowania zasobu archiwów państwowych, miała na celu wskazanie miejsca wskazówek w metodyce opracowania zasobu, zakresu stosowania oraz rzeczywistego znaczenia dla optymalizacji procesu opracowania zasobu. W konferencji wzięli udział: zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat (otwierający obrady), dr Anna Laszuk (Departament Archiwistyki NDAP) i dr Andrzej Klubiński (Departament Archiwistyki NDAP), którzy przedstawili zagadnienie praktyki stosowania wskazówek z perspektywy opracowania zasobu oraz w kontekście działalności komisji metodycznych archiwów państwowych.

W odrębnych wystąpieniach zagadnienia praktycznego stosowania przepisów o uproszczonym opracowaniu zasobu zaprezentowali:  dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie Elżbieta Surma-Jończyk, Paweł Hudzik z Archiwum Państwowego w Katowicach, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Joanna Chojecka oraz Sławomir Filipowicz z Archiwum Państwowego w Suwałkach. W ramach dyskusji zastępca dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych dr Jacek Krochmal  przedstawił próbę oceny uproszczonego opracowania zasobu. W związku z dużym zainteresowaniem tematyką konferencji materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane do końca 2014 roku.    

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl