-A
+A
  • Start

Aktualności

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach wspólnie z Instytutem Badań Literackich PAN zostanie 8 kwietnia otwarta w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

 

Po lewej: Henryk Sienkiewicz, rys. S. Witkiewicz 1880 r. (Zbiory Instytutu Badań Literackich PAN.).

Po prawej: Henryk Sienkiewicz z dziećmi (Zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach Oddział Pałacyk Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku)

Archiwalna wystawa prezentuje głównie materiały biograficzne i genealogiczne dotyczące  pisarza, jego rodziny i przodków, pochodzące z zasobu archiwów państwowych, kościelnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości. W ciągu niespełna roku od premiery wystawy w Archiwum Państwowym w Siedlcach obejrzało ją wiele tysięcy osób, gdyż eksponowana była także w Muzeum Henryka  Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie oraz w szkołach i bibliotekach na wschodnim Mazowszu.

 

Akt urodzenia Henryka Sienkiewicza 1846 r. (Archiwum Parafii w Okrzei, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Okrzei, rok 1846, księga urodzeń.)

Wystawa w Wilnie  zorganizowana jest  pod patronatem honorowym Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc, Samorządu Rejonu Wileńskiego i Domu Kultury  Polskiej w Wilnie.

Na wernisaż wystawy zaproszono m. in. organizacje grupujące Polaków na Litwie i mieszkańców Wilna oraz przedstawicieli świata naukowego w Wilnie: z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych  w Wilnie, Centrum Polonistycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytutu Literatury i Folkloru Litewskiej Akademii Nauk.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl