-A
+A

Wystawy

Archiwum Państwowe w Koszalinie wraz ze swoimi Oddziałami w Słupsku i Szczecinku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu mają zaszczyt zaprosić Państwo do zwiedzenia wirtualn

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl