-A
+A

O wystawach

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Archiwum Państwowe m.st. Warszawy zapraszają na wystawę plenerową pt. "Przyjaciele Solidarności. Amerykańskie środowiska polonijne na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce stanu wojennego". Na przykładzie ponad 150 dokumentów - fotografii, plakatów, deklaracji programowych, pism i korespondencji - wystawa ukazuje reakcję społeczeństwa amerykańskiego na wieść o ogłoszeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce, a także działania podejmowane przez amerykańskiej środowiska polonijne na rzecz przetrwania struktur ruchu społecznego Solidarność i idei demokracji w Polsce. Ekspozycję, przygotowaną w ramach obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, będzie można oglądać od 13 grudnia do końca 2011 roku przed Domem Polonii w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Więcej o wystawie tutaj.
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl