-A
+A

Bazy danych

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa.

Decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, system ZoSIA został wdrożony we wszystkich archiwach państwowych. Wdrożenia zakończono w roku 2017.

Więcej o projekcie ZoSIA na stronie administratora systemu: https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/zosia/

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl