Bazy danych

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa.

Decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, system ZoSIA został wdrożony we wszystkich archiwach państwowych. Wdrożenia zakończono w roku 2017.

Więcej o projekcie ZoSIA na stronie administratora systemu: https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-infrastruktura-it/zosia/