-A
+A

Bazy danych

Przeszukiwane są dane z bazy SEZAM i systemu ZoSIA (serwis internetowy szukajwarchiwach.pl udostępnia dane pochodzące z systemu ZoSIA): nazwy zespołów, dzieje twórców, krótki opis zawartości zespołów; bazy IZA: nazwy serii, podserii, tytuły jednostek archiwalnych, hasła indeksowe; bazy PRADZIAD i ELA: nazwy miejscowości, których dotyczą spisy ludności i akta stanu cywilnego. Wyniki wyszukiwania prezentują w pierwszej kolejności wykaz odnalezionych zespołów, następnie jednostek archiwalnych, dalej spisów ludności i ksiąg stanu cywilnego.

 PRZEJDŹ DO WYSZUKIWARKI

Newsletter NDAP