-A
+A

Bazy danych

Informacje o zespołach archiwalnych przechowywanych we współpracujących instytucjach krajowych i polonijnych, m.in.: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie i Oddział w Poznaniu, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake.

UWAGA!
Począwszy od 15 stycznia 2018 roku, pełne i aktualne dane dotyczące archiwów państwowych są prezentowane tylko i wyłącznie na stronie
szukajwarchiwach.pl
 K O M U N I K A T

 

System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM i Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA

PRZEJDŹ DO WYSZUKIWARKI ZESPOŁÓW

Począwszy od 15 stycznia 2018 roku, pełne i aktualne dane dotyczące archiwów państwowych są prezentowane tylko i wyłącznie na stronie szukajwarchiwach.pl
 K O M U N I K A T

Wyszukiwarka obejmuje informację o zespołach archiwalnych gromadzoną w bazach danych SEZAM oraz systemie ZoSIA. Przedstawia stan wiedzy o zasobie archiwalnym na grudzień 2016 (bazy SEZAM) i marzec 2017 (system ZoSIA) roku.

Dane pochodzące z systemu SEZAM obejmują zasób 33 placówek archiwalnych: Archiwum Głównego Akt Dawnych, archiwów państwowych w: Białymstoku (z oddziałem w Łomży), Bydgoszczy (z oddziałem w Inowrocławiu), Gdańsku (z oddziałem w Gdyni), Katowicach (z oddziałami w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Pszczynie i Raciborzu), Kielcach (z oddziałem w Sandomierzu), Olsztynie (z oddziałem w Nidzicy), Płocku (z oddziałami w Kutnie i Łęczycy), Przemyślu, Rzeszowie (z oddziałem w Sanoku), Suwałkach (z oddziałem w Ełku), Toruniu (z oddziałem we Włocławku) i Warszawie (z oddziałami w Grodzisku Mazowieckim, Łowiczu, Mławie, Otwocku i Pułtusku) [dla których dane dotyczą stanu na koniec grudnia 2016 roku]; a także 18 instytucji krajowych i polonijnych: Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Stowarzyszenia Archiwum „Solidarności”, Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi, Fundacji Tygodnika Powszechnego w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe (akta wytworzone do 1939 r.), Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Kobyłczańskie Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej, Archiwum KK NSZZ "Solidarność", Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego i Biblioteki Polskiej w Londynie oraz 10 instytucji, dla których dane dotyczą stanu na okres od stycznia do marca 2017 roku: Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie, Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Archiwum Politechniki Krakowskiej im. Tadeusz Kościuszki, Konwentu Bonifratrów w Krakowie, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku.

Dane pochodzące z systemu ZoSIA obejmują zasób 39 placówek archiwalnych: Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Narodowego w Krakowie (z oddziałami w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie), archiwów państwowych w: Częstochowie, Elblągu z siedzibą w Malborku, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Koszalinie (z oddziałami w Słupsku i Szczecinku), Lesznie, Lublinie (z oddziałami w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim), Łodzi (z oddziałem w Sieradzu), Opolu, Piotrkowie Trybunalskim (z oddziałem w Tomaszowie Mazowieckim), Poznaniu (z oddziałami w Gnieźnie, Koninie i Pile), Radomiu, Siedlcach, Szczecinie (z oddziałami w Międzyzdrojach i Stargardzie), we Wrocławiu (z oddziałami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamieńcu Ząbkowickim i Legnicy), Zamościu i Zielonej Górze.

W przypadku zespołów, których twórcy mieli siedzibę na terenie innym niż obecny teren działania archiwum przechowującego, przed wizytą w tym archiwum warto upewnić się telefonicznie lub korespondencyjnie, czy akta nie zostały przekazane do właściwego terytorialnie archiwum.

Opis zespołów łączy elementy wymagane przez polskie przepisy archiwalne oraz międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD(G). Informacje o zasobie na poziomie zespołu obejmują: nazwę zespołu, klasyfikację twórców, daty krańcowe dokumentacji, rozmiar materiałów archiwalnych (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) – w j.a. i m.b. lub plikach, MB i dokumentach, stan opracowania - rodzaj karty zespołu i istniejące pomoce archiwalne oraz miejsce przechowywania. Opis wielu zespołów jest poszerzony o dzieje twórcy, charakterystykę zawartości, informacje o języku dokumentacji i warunkach udostępniania.

 

Wskazówki wyszukiwawcze

Wyszukiwarka stwarza kilka możliwości przeszukiwania danych, zarówno w zasobie jednego, wybranego archiwum, jak też w danych pochodzących ze wszystkich archiwów.

W celu uzyskania wykazu wszystkich zespołów przechowywanych w danym archiwum należy wybrać jego nazwę bez podawania dalszych kryteriów wyszukiwania.

W celu odnalezienia informacji w konkretnym archiwum należy wybrać dane archiwum z rozwijanej listy. W przypadku nie wskazania żadnego konkretnego archiwum wyszukiwanie będzie prowadzone w zasobach archiwalnych wszystkich archiwów.

W polu "numer zespołu" można wpisać numer zespołu, który jest unikalny w ramach każdego archiwum.

Pole "nazwa zespołu" przeznaczone jest na wpisanie pełnej nazwy zespołu archiwalnego lub dowolnego ciągu znaków (jednego lub dwóch) występującego w nazwie zespołu.

Pola "dziedzina działalności twórcy" i "kategoria" zawierają rozwijane listy rzeczowych haseł klasyfikacyjnych i umożliwiają wyszukanie określonej grupy, np. administracji różnych szczebli, akt notarialnych, akt dotyczących wojska, szkolnictwa. Dział zawiera ogółem 22 ogólne hasła klasyfikacyjne, z których część rozwija się w hasła niższego rzędu (patrz: rozwijana lista w polu kategoria). Oznaczenie w polu dział wybranego hasła, np. instytucje kultury, spowoduje wyszukanie wszystkich zespołów akt zaliczonych w archiwach do tej grupy.

Pole "dzieje twórcy" zawiera krótką historię i funkcje pełnione przez twórcę zespołu. Zawartość charakteryzuje treść dokumentów znajdujących się w zespole.

Pola "data początkowa" i "data końcowa" przeznaczone są do wpisania interesującego przedziału czasowego. Należy wpisywać wyłącznie rok, a nie miesiąc lub datę dzienną.

Po wyświetleniu listy zespołów archiwalnych spełniających określone kryteria kliknięcie w tytuł każdej kolumny (Nr archiwum, Nr zespołu, Nazwa zespołu, Daty) powoduje sortowanie zawartych w niej danych. Dokładniejsze informacje o wyszukanych zespołach archiwalnych można uzyskać wybierając napis „więcej”, umieszczony w ostatniej kolumnie wykazu.

 

Uwaga dla osób nie posiadających możliwości wpisywania liter z polskimi znakami diakrytycznymi: można używać alfabetu łacińskiego, np. urzad zamiast urząd, Lodz zamiast Łódź. Nie należy mieszać dwu form zapisu, np. Raciąż lub Raciaz, a nie Raciąz; spółdzielnia lub spoldzielnia, a nie spóldzielnia.

UWAGA! W przypadku zespołów dla archiwów państwowych i instytucji współpracujących, posiadajacych system ZoSIA (do marca 2017 roku), wybierając napis „więcej” zostaniemy przekierowani do portalu szukajwarchiwach.pl

 

Opinie i uwagi na temat bazy danych oraz propozycje jej rozszerzenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Newsletter NDAP