Bazy danych

Ewidencja ludności w archiwaliach ELA

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Baza danych Ewidencja Ludności w Archiwaliach (ELA) zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych (dane zawierają informacje zebrane w 2015 roku). Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

UWAGA!
Zgodnie z decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych baza ta nie będzie już aktualizowana, a dane zostaną sukcesywnie przeniesione przez archiwa państwowe do systemu ZoSIA.

 

Ewidencje Ludności w Archiwaliach ELA

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH ELA

Materiały zostały zebrane w niej według następującego schematu:

- opis materiałów archiwalnych,

- rodzaj (nazwa oryginalna) spisu, jego daty krańcowe, symbole klasyfikacyjne spisów (klasyfikacja została wykonana przez autorów bazy danych i nie pochodzi z przekazu źródłowego):

- opis obszaru, którego spis dotyczy - nazwa geograficzna miasta, osady lub jednostki administracyjnej (nie mniejszej niż gmina/gromada), nazwa obszaru, którego dotyczy spis, np.: powiat, wieś itp., nazwa województwa, w której znajdowała się opisywana miejscowość lub obszar (według podziału z lat 1975-1998),

- miejsce przechowywania materiałów - nazwa i numer archiwum państwowego lub oddziału archiwum państwowego, nazwa i numer zespołu, w którym występują spisy ludności, ogólna liczba jednostek archiwalnych spisu, numery sygnatur poszczególnych spisów ludności.

 

Wskazówki wyszukiwawcze

Baza danych ELA stwarza kilka możliwości przeszukiwania danych. W pola wyszukiwawcze można wpisywać pełne nazwy lub dowolny ciąg znaków występujących w poszukiwanej informacji.

W celu odnalezienia spisów ludności:
- wpisz w pole "Nazwa miejscowości" nazwę lub fragment nazwy miejscowości,
- wpisz w pole "Tytuł spisu" tytuł lub fragment tytułu spisu ludności,
- wybierz w polu "Symbol" rodzaj spisów ludności.

 

Uwaga dla osób nie posiadających możliwości wpisywania liter z polskimi znakami diakrytycznymi: można używać alfabetu łacińskiego, np. Lodz zamiast Łódź. Nie należy mieszać dwu form zapisu, np. Raciąż lub Raciaz, a nie Raciąz.

UWAGA!
Zgodnie z decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych baza ta nie będzie już aktualizowana, a dane zostaną sukcesywnie przeniesione przez archiwa państwowe do systemu ZoSIA.

 

Opinie i uwagi na temat bazy danych prosimy kierować na adres: ndap@archiwa.gov.pl