-A
+A

Bazy danych

System zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych - dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej. W sumie prezentowane są inwentarze 165 zespołów.

UWAGA!
Inwentarze zespołów archiwalnych z archiwów państwowych zostały przemigrowane do serwisu szukajwarchiwach.pl.
Począwszy od 15 stycznia 2018 roku, dane dotyczące archiwów państwowych są prezentowane tylko i wyłącznie w serwisie Szukaj w archiwach.
 K O M U N I K A T

 

Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH IZA

Począwszy od 15 stycznia 2018 roku, dane dotyczące archiwów państwowych są prezentowane tylko i wyłącznie w serwisie szukajwarchiwach.pl.
 K O M U N I K A T

Inwentarze Zespołów Archiwalnych (IZA) obejmują inwentarze z Archiwum KK NSZZ „Solidarność” i Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Opis jednostki archiwalnej składa się zazwyczaj z następujących elementów: numer archiwum, numer zespołu, sygnatura jednostki, tytuł, daty krańcowe dokumentacji, opis zewnętrzny, stan fizyczny, postać, język i rodzaj pisma, liczba kart lub stron, format, sygnatury dawne i uwagi. Niektóre z nich mają wpisane także hasła indeksowe (geograficzne, osobowe i rzeczowe).

 

Wskazówki wyszukiwawcze

Baza danych Inwentarzy stwarza dwie możliwości wyszukiwania danych. Pierwszą z nich jest sprawdzenie, czy są w bazie inwentarze z konkretnego archiwum oraz możliwość ich oglądania. W tym celu należy wybrać z listy interesujące archiwum, a po wyświetleniu pozytywnego wyniku wyszukiwania - obejrzeć inwentarz wybranego zespołu.

Druga możliwość wyszukiwania pozwala odnaleźć konkretne informacje w zasobie wszystkich archiwów. Aby prowadzić wyszukiwanie w zbiorze inwentarzy jednego archiwum należy najpierw wybrać wszystkie inwentarze z tego archiwum (pierwsze wyszukiwanie), a następnie wprowadzić szczegółowe zapytanie.
Pola: seria i podseria służą do wpisania poszukiwanego słowa lub frazy, które występują w nazwie serii i podserii. Wyszukane zostaną wszystkie nazwy serii/podserii zawierające wpisane kryterium.
Pole: tytuł jednostki przeznaczone jest na wpisanie pełnego tytułu poszukiwanej jednostki lub dowolnego ciągu znaków występującego w tytule. Wyszukane zostaną wszystkie tytuły jednostek archiwalnych zawierające wpisane kryterium. W przypadku bazy SCRINIUM wyszukiwanie to obejmuje regesty dokumentów.
Pole: hasło indeksowe przeznaczone jest na wpisanie poszukiwanego słowa lub wyrażenia, będącego hasłem geograficznym, osobowym i rzeczowym. Wyszukane zostaną wszystkie hasła indeksowe zawierające wpisane kryterium.

 

Uwaga dla osób nie posiadających możliwości wpisywania liter z polskimi znakami diakrytycznymi: można używać alfabetu łacińskiego, np. urzad zamiast urząd, Lodz zamiast Łódź. Nie należy mieszać dwu form zapisu, np. Raciąż lub Raciaz, a nie Raciąz; spółdzielnia lub spoldzielnia, a nie spóldzielnia.

Przy oglądaniu inwentarza zespołu lub opisu kilku jednostek, informacje o miejscu przechowywania wyszukanych archiwaliów można uzyskać klikając na numer archiwum, będący pierwszym elementem opisu jednostki. W przypadku zespołów, których twórcy mieli siedzibę na terenie innym niż obecny teren działania archiwum przechowującego, przed wizytą w tym archiwum warto upewnić się telefonicznie lub korespondencyjnie, czy akta nie zostały przekazane do właściwego terytorialnie archiwum.

UWAGA! Inwentarze archiwów i instytucji współpracujących, posiadajacych system ZoSIA prezentowane są w serwisie szukajwarchiwach.pl


Opinie i uwagi na temat bazy danych prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Odsłon artykułów: 8295390