-A
+A

Bazy danych

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych, w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym Warszawsko-Praskim, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie).
Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

UWAGA!
Dane prezentowane są również w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl

Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego PRADZIAD

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH PRADZIAD

Dane w bazie dotyczące archiwów państwowych pochodzą z roku 2018. 

Odnosząc się do ksiąg metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie) informujemy, iż akta te nie są udostępniane do wglądu użytkownikom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Prawie o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741).

W bazie zawarto też dane o innych rejestrach kościelnych, nie stanowiących akt stanu cywilnego, lecz zawierających wykazy wiernych korzystających np. z różnych sakramentów.

Materiały zostały zebrane w bazie danych według następującego schematu:

 • nazwa miejscowości (obecna w języku polskim, dawna polska i obcojęzyczna), w której lub dla której sporządzano akta metrykalne i stanu cywilnego (parafie, filie, filiały, poszczególne miejscowości z parafii położonych na terenie Galicji, siedziby urzędów stanu cywilnego),
 • przynależność administracyjna (w odniesieniu do miejscowości leżących obecnie na terenie Polski - gminy i województwa zgodnie z podziałami terytorialnymi z lat 1975-1998 oraz od 1999 r.; w odniesieniu do miejscowości już nie istniejących lub znajdujących się obecnie poza granicami Polski - przynależność administracyjna z okresu, w którym powstały akta: w przypadku terenów, które przed 1939 r. należały do Polski, a obecnie leżą na Ukrainie i Litwie - powiaty i województwa, w przypadku terenów, które były częścią Rzeszy Niemieckiej, a obecnie leżą w Niemczech i Rosji - rejencje i powiaty),
 • wyznanie/obrządek (adwentyści, anglikanie, baptyści, chrystusowi katolicy, chrześcijańsko-katolickie, dysydenci, ewangelickie, ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-reformowane, ewangeliczni chrześcijanie, filipońskie, greckokatolickie, husyckie, jednowiercy, katolicko-apostolskie, mahometańskie, mariawickie, mennonickie, mieszane, mojżeszowe, nie określone, ormiańskie, polsko-narodowe, prawosławne, rzymskokatolickie, staroluterańskie staroobrzędowe oraz urząd stanu cywilnego),
 • wezwanie (w zasadzie tylko wtedy, gdy w danej miejscowości było kilka parafii tego samego wyznania),
 • rodzaj aktu stanu cywilnego (podstawowe serie: urodzenia, małżeństwa i zgony oraz akta zbiorowe, akta znania, alegata, bierzmowania, chrzty, egzaminy przedślubne, I Komunia Święta, inne, katechumeni, komunikujący, koncesje, konfirmacje, konwertyci, księga rodzin, mieszane, pochówki, protokoły przedślubne, rozwody, sakrament chorych, spis dusz, spowiadający się, wstąpienia do obrządku, wypominki, wystąpienia z obrządku, zapowiedzi),
 • daty - krańcowe daty roczne dokumentacji,
 • mikrofilmy - krańcowe daty roczne ksiąg, które posiadają mikrofilmy użytkowe przechowywane w archiwum przechowującym dokumentację,
 • informacja o dostępności akt,
 • miejsce przechowywania materiałów - nazwa i numer archiwum państwowego lub oddziału archiwum państwowego,
 • nazwa i numer zespołu,
 • uwagi.

Wskazówki wyszukiwawcze

Baza danych PRADZIAD stwarza kilka możliwości przeszukiwania danych. W pola wyszukiwawcze można wpisywać pełne nazwy lub dowolny ciąg znaków występujących w poszukiwanej informacji.

W celu odnalezienia ksiąg metrykalnych lub stanu cywilnego:
- wpisz w pole "Nazwa miejscowości" nazwę miejscowości, w której była parafia, urząd stanu cywilnego lub gmina wyznaniowa;
- wpisz w pole "Gmina" nazwę gminy, na której terenie znajduje się poszukiwana miejscowość, lub powiat, na którego terenie znajdowała się przed wojną;
- wybierz w polu "Województwo" nazwę województwa w granicach z lat 1975-1998 lub w granicach z lat 1918-1939;
- wybierz w polu "Wyznanie/Obrządek" wyznanie lub obrządek, dla którego była prowadzona księga;
- wybierz w polu "Rodzaj aktu" rodzaj aktu stanu cywilnego.

 

Uwaga dla osób nieposiadających możliwości wpisywania liter z polskimi znakami diakrytycznymi: można używać alfabetu łacińskiego, np. Lodz zamiast Łódź. Nie należy mieszać dwu form zapisu, np. Raciąż lub Raciaz, a nie Raciąz.

UWAGA! Inormacje dotyczące akt metrykalnych i stanu cywilnego dla archiwów państwowych i instytucji współpracujących, posiadajacych system ZoSIA prezentowane są w serwisie szukajwarchiwach.pl

Opinie i uwagi na temat bazy danych prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl