-A
+A

Bazy danych

System zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych - dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej. W sumie prezentowane są inwentarze ok. 240 zespołów.

UWAGA!
Inwentarze zespołów archiwalnych z archiwów państwowych zostały przemigrowane do serwisu szukajwarchiwach.pl.
Począwszy od 15 stycznia 2018 roku, dane dotyczące archiwów państwowych są prezentowane tylko i wyłącznie w serwisie Szukaj w archiwach.
 K O M U N I K A T

czytaj więcej

W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

 PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH

 Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych (plik .pdf)

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa. Narzędzie rozwijane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.

System jest wykorzystywany w ponad 60 instytucjach. Decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, system ZoSIA został wdrożony we wszystkich archiwach państwowych. Wdrożenia zakończono w roku 2017.

Bazy danych przygotowane przez archiwa państwowe, udostępniane poprzez stronę www lub w pracowni naukowej. Zestawienie aktualne na koniec 2016 roku.

 ZOBACZ/POBIERZ PLIK EXCEL (.xls)

Newsletter NDAP