-A
+A

Bazy danych

W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

 PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH

 Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych (plik .pdf)

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Zawiera również szybką i precyzyjną wyszukiwarkę danych.

Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa.

System jest z powodzeniem wykorzystywany w blisko 50 instytucjach, spośród których 23 należy do sieci archiwów państwowych.

czytaj więcej

Bazy danych przygotowane przez archiwa państwowe, udostępniane poprzez stronę www lub w pracowni naukowej. Zestawienie aktualne na koniec 2016 roku.

ZOBACZ/POBIERZ PLIK EXCEL (.xls)

Program "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" został zainicjowany w 2006 roku przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2006-2008 realizowany był przez Fundację „Ośrodka Karta”, a od 2009 roku jego realizatorem jest Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie.” Podstawowym celem programu jest zebranie rozproszonych informacji o ofiarach wojny i osobach represjonowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945, przetworzenie ich na wersję elektroniczną oraz stworzenie i udostępnienie bazy danych umożliwiającej wyszukanie informacji o losach konkretnych osób.

PRZEJDŹ DO BAZY STRATY.PL

Newsletter NDAP