-A
+A

Bazy danych

W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

 PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH

 Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych (plik .pdf)

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA to aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Zawiera również szybką i precyzyjną wyszukiwarkę danych.

Może być wykorzystywana w archiwach państwowych oraz innych jednostkach posiadających archiwa.

System jest z powodzeniem wykorzystywany w ponad 60 instytucjach, spośród których 33 należy do sieci archiwów państwowych.

czytaj więcej

Bazy danych przygotowane przez archiwa państwowe, udostępniane poprzez stronę www lub w pracowni naukowej. Zestawienie aktualne na koniec 2016 roku.

ZOBACZ/POBIERZ PLIK EXCEL (.xls)

Newsletter NDAP