-A
+A

Digitalizacja

Digitalizacja zasobu archiwalnego prowadzona przez archiwa państwowe uwzględnia oczekiwania różnych grup użytkowników: historyków, nauczycieli, uczniów i studentów, osób poszukujących informacji w celach urzędowych, a także hobbystycznie zajmujących się badaniem historii Polski, dziejów swojej rodziny czy miejscowości.

Procesowi digitalizacji poddawane są w szczególności księgi metrykalne i akty stanu cywilnego (stwierdzające fakt urodzin, zawarcia małżeństwa, zgonu), dokumenty podmiotów administracji publicznej, archiwa rodzinno-majątkowe. Dokumenty te stanowią bogate źródło informacji na temat historii Polski w różnorodnych aspektach: społeczno-kulturowym, politycznym, gospodarczym oraz wymiarach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

czytaj więcej

Podstawą współpracy archiwów państwowych w zakresie digitalizacji akt polskich przechowywanych w archiwum Ukrainy i Estonii są porozumienia bilateralne między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych a zarządami archiwalnymi tych państw, przewidujące między innymi pozyskanie z zagranicy interesujących polskich badaczy materiałów w formie kopii cyfrowych.

W 2013 r. Archiwum Główne Akt Dawnych rozpoczęło projekt digitalizacji poloników z zasobu Centralnego Państwowego Archiwum Ukrainy we Lwowie. Efektem współpracy było pozyskanie 86 700 kopii cyfrowych z materiałów archiwalnych z zespołu nr 165, Wydział Krajowy we Lwowie. W pierwszym etapie prac zeskanowano 2170 jednostek archiwalnych. Jest to połowa części trzeciej (opisu nr 3) tego zespołu, zawierająca tzw. legitymacje szlachectwa, czyli dokumenty potwierdzające szlachectwo z lat 1719-1934 (dla nazwisk rozpoczynających się od liter od A do K). Proces digitalizacji materiałów z zasobu lwowskiego archiwum jest kontynuowany w 2014 r.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl