-A
+A

Digitalizacja

Podstawą współpracy archiwów państwowych w zakresie digitalizacji akt polskich przechowywanych w archiwum Ukrainy i Estonii są porozumienia bilateralne między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych a zarządami archiwalnymi tych państw, przewidujące między innymi pozyskanie z zagranicy interesujących polskich badaczy materiałów w formie kopii cyfrowych.

W 2013 r. Archiwum Główne Akt Dawnych rozpoczęło projekt digitalizacji poloników z zasobu Centralnego Państwowego Archiwum Ukrainy we Lwowie. Efektem współpracy było pozyskanie 86 700 kopii cyfrowych z materiałów archiwalnych z zespołu nr 165, Wydział Krajowy we Lwowie. W pierwszym etapie prac zeskanowano 2170 jednostek archiwalnych. Jest to połowa części trzeciej (opisu nr 3) tego zespołu, zawierająca tzw. legitymacje szlachectwa, czyli dokumenty potwierdzające szlachectwo z lat 1719-1934 (dla nazwisk rozpoczynających się od liter od A do K). Proces digitalizacji materiałów z zasobu lwowskiego archiwum jest kontynuowany w 2014 r.


Archiwum Główne Akt Dawnych podjęło także współpracę w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych z Archiwum Narodowym w Estonii. W 2013 r. zdigitalizowano akta studentów polskich z Uniwersytetu w Dorpacie z lat 1802-1889. W pierwszym etapie współpracy digitalizacji poddano akta osobowe ponad 2 tys. polskich studentów oraz inne dokumenty dotyczące ich pobytu na Uniwersytecie. Zeskanowano łącznie 65 tys. stron materiałów archiwalnych. Kopie cyfrowe będą udostępniane użytkownikom polskim w Pracowni Naukowej Archiwum Głównego Akt Dawnych, po ich uprzednim opracowaniu i przygotowaniu do prezentacji. Część wymienionych materiałów jest już dostępna na stronie internetowej Archiwum Narodowego Estonii.
Projekt jest kontynuowany w 2014 r. Przedmiotem skanowania są akta studenckie Uniwersytetu w Dorpacie z kolejnego okresu jego działalności w latach 1889-1918.

Ważną formą działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ostatnich kilku latach było wsparcie udzielane w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych instytucjom polskim poza krajem. Przedsięwzięcia tego typu były realizowane zarówno z wykorzystaniem własnych środków finansowych, jak też funduszy pozyskiwanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2012-2013 we współpracy z Archiwum Polskiego Radia zdigitalizowano zbiory audiowizualne czasowo wypożyczone do kraju z Biblioteki Polskiej w Londynie. W ich skład weszły unikalne nagrania z udziałem polskich wykonawców i kompozytorów, działających na emigracji, jak też nagrania audycji radiowych, wywiady z przedstawicielami polskiej diaspory, m.in. z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim, Wacławem Jędrzejewiczem, gen. Romualdem Wolikowskim, Karoliną Lanckorońską. Analogiczne przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu. W 2013 r. przeprowadzono pierwszy etap projektu, w ramach którego wykonano kopie cyfrowe z czasowo wypożyczonych do Polski materiałów audiowizualnych obrazujących działalność emigracji polskiej we Francji, w tym: wywiady ze znanymi postaciami w polskiej historii i kulturze (gen. Stanisławem Maczkiem, Sławomirem Mrożkiem, skrzypkiem Henrykiem Szeryngiem, dyrygentem Pawłem Kleckim), relacje z pielgrzymek Polonii do Rzymu, reportaże z ważnych uroczystości, np. z obchodów rocznicy bitwy pod Monte Cassino, Powstania Warszawskiego.


Czytaj także: Digitalizacja i udostępnianie w Internecie zasobu archiwów państwowych

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl