-A
+A

Dokumentacja pracownicza

Na podstawie art. 51g ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych.

 

BAZA do pobrania w pliku pdf. (217 KB)

Ostatnia aktualizacja z 7 września 2017 r.

Newsletter NDAP