-A
+A

Dokumentacja pracownicza

Na podstawie art. 51g ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych.

 EWIDENCJA do pobrania w pliku pdf. (221 KB)

Ostatnia aktualizacja z 18 kwietnia 2018 r. Zmiany wprowadzono dla pozycji 172, 221. Dodano nową pozycję 320.

 

Baza "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców"  - dostępna jest na stronie Archiwum Państwowego w Warszawie.

Newsletter NDAP