Dokumentacja pracownicza

Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Na podstawie art. 51g ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych.

 EWIDENCJA do pobrania w pliku pdf. (217 KB)

Ostatnia aktualizacja 7 grudnia 2017 r. Nowa pozycja - 316.