-A
+A

Dokumentacja pracownicza

Na podstawie art. 51g ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych.

 EWIDENCJA do pobrania w pliku pdf. (242 KB)

Ostatnia aktualizacja z 17 stycznia 2019 r.

 

Baza "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców"  - dostępna jest na stronie Archiwum Państwowego w Warszawie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl