-A
+A

Dla użytkowników archiwów

English version

 

Banner ze zdjęciem ludzi pracujących przy komputerze i tekstem: 16-17.11.21, online 16.11.21 w godzinach 13.00-18.00 Prelekcje zagranicznych gości dotyczące doświadczeń archiwizacji Webu w innych krajach. 17.11.21 w godzinach 9:30-17.00 Panele dyskusyjne na temat archiwizacji sieci polskiego Internetu w 3 grupach tematycznych: technologia, metodyka, prawo. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

Forum archiwizacji polskiego Internetu to dwa dni ciekawych prelekcji i dyskusji dotyczących tego ważnego, chociażby z punktu widzenia zabezpieczenia tej części dziedzictwa dokumentacyjnego, zagadnienia. Liczymy, że efektem tych rozmów prowadzonych w szerokim gronie ekspertów, a jednocześnie otwartych dla każdego zainteresowanego tym tematem, będzie wypracowanie kluczowych konkluzji dotyczących prawnych, metodycznych i technicznych warunków niezbędnych dla uruchomienia archiwum polskich zasobów WWW, w szczególności tych wytwarzanych przez sektor publiczny.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy znakomitych gości z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli archiwów, bibliotek i instytucji już z sukcesem wdrażających narodowe archiwa WWW.

Zasoby Internetu archiwizowane są w wielu krajach świata i Europy począwszy od połowy lat 90. XX wieku, a archiwistyka WWW to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. W Polsce do tej pory archiwizacja Webu podejmowana była na stosunkowo niewielką skalę, a dyskusja prowadzona w tym zakresie, miała głównie charakter akademicki. Doceniając dotychczasowy dorobek wielu osób i instytucji, chcieliśmy stworzyć dobrą atmosferę, do szerszego namysłu i konsultacji, które przy Państwa udziale i zaangażowaniu, doprowadzą do wskazania konkretnych rozwiązań prowadzących do budowy optymalnego archiwum polskich zasobów WWW. Rozwiązań, które dbając o jakość zbiorów i legalność ich gromadzenia, zapewnią też odpowiednią ochronę praw autorskich i obywatelskich, w tym poszanowanie prywatności użytkowników.

Prelekcje – połączone z sesją otwartych pytań – naszych zagranicznych partnerów w pierwszym dniu Forum, były okazją do zapoznania się z ich pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami, związanymi z budową archiwum Webu i wyzwaniem, jakim jest wypracowanie zasad gromadzenia i udostępniania zgromadzonych w nim zasobów. Poznając najlepsze know how i dzieląc się nim z Państwem, chcieliśmy wzmocnić naszą przyszłą, wspólną efektywność na tym polu. Formuła drugiego dnia Forum oparta była na trzech panelach dyskusyjnych. Dyskusja w ramach panelu prawnego ogniskowała się wokół najważniejszych podstaw i niezbędnych zmian legislacyjnych, które powinny zapewnić legalne, społecznie akceptowane gromadzenie oraz udostępnianie wybranych zasobów WWW. Panel metodyki archiwalnej miał pomóc w wypracowaniu niezbędnej dla archiwizacji WWW polskiej terminologii. Jego uczestnicy rozważali także, jak odnieść obecne zasady opracowywania zbiorów archiwalnych do obiektów re-born digital, gromadzonych w archiwach WWW. Panel technologiczny skupiał się wokół niezbędnych rozwiązań infrastrukturalnych. Podczas tej części wspólnie szukaliśmy również optymalnych pomysłów na oprogramowanie i systemy umożliwiające skuteczne uruchomienie i utrzymanie polskiego archiwum Webu.

Relacja z wydarzenia

Program wydarzenia

Prelegenci

Wystąpienia

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl