-A
+A

Genealogia


Opisana powyżej dokumentacja mająca charakter oficjalny i urzędowy przechowywana jest w wielu instytucjach:


Archiwa państwowe - obecnie są w Polsce 33 archiwa oraz 39 oddziałów zamiejscowych;

Archiwa kościołów różnych wyznań - parafialne, diecezjalne i zakonne

Urzędy Stanu Cywilnego

Instytut Pamięci Narodowej przechowuje głównie dokumentację sądów, organów ścigania, służb specjalnych oraz niektórych instytucji niemieckich i organizacji polskiego państwa podziemnego działających w Polsce w okresie II wojny światowej.

Archiwa wojskowe - akta instytucji i jednostek wojskowych z okresu staropolskiego zgromadzone są głównie w Archiwum Głównym Akt Dawnych, a z XIX w. także w archiwach terenowych. Akta najnowsze zgromadzone zostały w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz w archiwach różnych formacji wojskowych. Obok akt regularnego wojska przechowują one także akta dotyczące konspiracyjnych organizacji zbrojnych (Armia Krajowa, Armia Ludowa, Narodowe Siły Zbrojne), czy akta powstańców.

Pomocą w poszukiwaniu informacji o krewnych, z którymi kontakt zaginął w czasie II wojny światowej, służy Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. Liczne informacje o osobach represjonowanych na wschodzie zgromadził Ośrodek KARTA. Natomiast w sprawie informacji o osobach mieszkających aktualnie w Polsce należy zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Archiwa zakładowe jednostek, z którymi związani byli krewni - szkół i uczelni, zakładów pracy, zakładów opiekuńczych.

Na skutek skomplikowanych dziejów Polski - działania wojenne, rozbiory, emigracja wielu Polaków - liczne dokumenty znalazły się poza granicami państwa. Przechowują je archiwa i inne instytucje polonijne oraz państw obcych. Poszukiwania w nich można rozpoczynać od kontaktu z zarządami archiwów tych państw oraz prowadzić za pośrednictwem polskich placówek konsularnych w danym kraju.

Adresy zarządów archiwów państw ościennych

Szerszych informacji na temat instytucji mogących przechowywać poszukiwaną dokumentację udziela Departament Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl