-A
+A

Współpraca, projekty, dotacje

I. Dotychczasowe osiągnięcia

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa w kraju zaangażowane są w rozwijanie współpracy z wieloma partnerami zagranicznymi. Podstawa tych kontaktów są umowy bilateralne zawarte łącznie z 25 krajami. W ich ramach prowadzone są wspólne projekty naukowe, wymiana fachowych kadr i doświadczeń w ramach staży, szkoleń, stypendiów, organizowane są konferencje międzynarodowe poświęcone aktualnym problemom archiwalnym, a zarazem popularyzujące wiedzę o polskich archiwach i ich bezcennych zbiorach. Najważniejsze zadania i kierunki polityki zagranicznej Naczelnego Dyrektora koncentrują się w kilku podstawowych obszarach:

czytaj więcej

KRAJ


NAZWA DOKUMENTU I DATA ZAWARCIA

Austria Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Republiki Austrii  z 23.10.1997; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).
Azerbejdżan       

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Państwowym Zarządem Archiwalnym Republiki Azerbejdżanu z 03.06.2003; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).

czytaj więcej

Zarządzeniem Nr 7 z dnia 14 czerwca 2016 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził regulacje dotyczące zasad dofinansowania projektów naukowych, realizowanych w archiwach państwowych w 2017 r. (zał. nr 1 - wniosek o dofinansowanie projektu [doc] [odt], zał. nr 2 - sprawozdanie z realizacji projektu [doc] [odt])

Newsletter NDAP