-A
+A

Dotacje NDAP

BDG-WWP.9.1.7.2017
 

„Wspieranie działań archiwalnych 2017” – wyniki konkursu

Uprzejmie informujemy, że zakończono prace Komisji konkursowej oceniającej wnioski nadesłane w ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dn. 7 kwietnia 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2017".

Ocenie formalnej poddano 34 oferty na łączną kwotę wnioskowanej dotacji:  1 640 133,94 zł. Negatywną ocenę formalną uzyskało 12 ofert, które zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017” nie były badane pod względem poprawności merytorycznej.

czytaj więcej

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja”

czytaj więcej

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2016. Część II”

czytaj więcej

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446),  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
 

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2016”

czytaj więcej
Newsletter NDAP