-A
+A

Międzynarodowa działalność AP i NDAP

 

KRAJ


NAZWA DOKUMENTU I DATA ZAWARCIA

Austria

 

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Republiki Austrii z 23.10.1997; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).

 

Azerbejdżan Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Państwowym Zarządem Archiwalnym Republiki Azerbejdżanu z 03.06.2003; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).
Białoruś


Porozumienie o współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych a Głównym Zarządem Archiwów przy Radzie Ministrów Republiki Białoruskiej z 29.10.1992; zawarte na 3 lata (aut. przedł.) oraz Protokół. wykonawczy z 29.02.1992.

Bośnia i Hercegowina

Protokół o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Archiwum Federacji Bośni i Hercegowiny z 05.06.2013; zawarty na 3 lata  (aut. przedł.). 
Bułgaria

 Umowa o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów przy Radzie Ministrów Republiki Bułgarii  z 17.10.1994; zawarta na 2 lata (aut. przedł.).

Chiny

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Archiwów Państwowych Chińskiej Republiki Ludowej z 12.10.1998; zawarte na 3 lata (aut. przedł.).

 Chorwacja

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Chorwackim Archiwum Państwowym z 05.11.1998; zawarte na 5 lat (aut. przedł).

 Czarnogóra

Umowa o współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej i Archiwum Państwowym Czarnogóry  z 14.10.2000; zawarta na 3 lata (aut. przedł.).

Czechy

Umowa o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej – Sekcji Zarządu Archiwów w zakresie spraw archiwalnych z 15.10.1994 (aut. przedł.).

Francja

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych a Dyrekcją Archiwów Francji z 02.12.2002 r.; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).

Gruzja

List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Narodowym Archiwum Gruzji a Archiwami Państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej z 15.10.2008 r. (ważny do odwołania).

 Iran

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Biblioteką Narodową i Archiwami Islamskiej Republiki Iranu z 15.12.2005; zawarte na 3 lata (aut. przedł.).

 Kazachstan

Porozumienie o współpracy między Komitetem ds. Zarządu Archiwami i Dokumentacją przy Ministerstwie Kultury, Informacji i Komunikacji Społecznej Republiki Kazachstanu a Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej z 29.07.2002; zawarte na 3 lata (aut. przedł.).

 Kirgizja

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Służbą Archiwalną Republiki Kirgiskiej przy Rządzie Republiki Kirgiskiej z 21.05.2005; zawarte na 3 lata (aut.przedł).

 Łotwa

Porozumienie o współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Łotwy  z 15.12.1993 (aut. przedł.); Protokół wykonawczy. z 20.05.2006.

 Macedonia

Umowa o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Państwowym Archiwum Republiki Macedonii z 08.03.2006; zawarta na 3 lata (aut. przedł.).

 Mołdowa

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Służbą Archiwalną Republiki Mołdowa z 29.05.2004; zawarte na 3 lata (aut. przedł.).

 Niemcy

Protokół ze spotkania roboczego, które odbyło się 27.02.2007 w Koblencji.

 Rosja

Porozumienie między Naczelną Dyrekcją Archiwów Panstwowych a Komitetem do Spraw Archiwów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej - Rosji z 27.4.1992; zawarte na 3 lata (aut. przedł.); Protokół z rozmów przeprowadzonych w dniu 11.04.2007 w Warszawie.

 Rumunia

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rumunii z 19.10.1995; zawarte na 3 lata (aut. przedł.).

 Słowacja

Umowa o współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Archiwów i Służby Archiwalnej Sekcji Spraw Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowacji w dziedzinie archiwistyki z 15.11.1996; zawarta na 2 lata (aut. przedł.).

 Słowenia

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Archiwum Republiki Słowenii z 09.10.1998; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).

 Tatarstan

Porozumienie o współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Głównym Zarządem Archiwów przy Gabinecie Ministrów Republiki Tatarstan z 18.12.1996; zawarte na 3 lata (aut .przedł.).

 Turcja

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Premiera Republiki Turcji z 23.05.2003; zawarte na 2 lata (aut. przedł.).

 Ukraina

Umowa o współpracy między Państwowym Komitetem Archiwów Ukrainy a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie archiwistyki z 17.10.2008 r (aut. przedł.).

 Węgry

Porozumienie o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalnym Dyrektorem Archiwum Narodowego Węgier z 14.10.1998; zawarte na 5 lat (aut. przedł.).

Stan na 06.10.2009 r.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl