-A
+A

Prowadzone przez NDAP

Zarządzeniem Nr 7 z dnia 14 czerwca 2016 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził regulacje dotyczące zasad dofinansowania projektów naukowych, realizowanych w archiwach państwowych w 2017 r. (zał. nr 1 - wniosek o dofinansowanie projektu [doc] [odt], zał. nr 2 - sprawozdanie z realizacji projektu [doc] [odt])

 

Decyzją Nr 20 z dnia 24 września 2015 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził regulacje dotyczące zasad dofinansowania projektów edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych, realizowanych w archiwach państwowych w 2016 r.

Załącznik 1 - wniosek o dofinansowanie projektu

Załącznik 2 - sprawozdanie z realizacji projektu

czytaj więcej

Celem projektu jest udostępnienie w Internecie informacji o żołnierzach Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej i rosyjskich internowanych, przebywających w obozach jenieckich i obozach dla internowanych w Polsce, w okresie od zakończenia I wojny światowej do likwidacji obozów i repatriacji ostatnich jeńców i internowanych do Rosji w 1924 r.

Przejście na stronę projektu

Newsletter NDAP