-A
+A

Prowadzone przez NDAP

Zarządzeniem Nr 7 z dnia 14 czerwca 2016 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził regulacje dotyczące zasad dofinansowania projektów naukowych, realizowanych w archiwach państwowych w 2017 r. (zał. nr 1 - wniosek o dofinansowanie projektu [doc] [odt], zał. nr 2 - sprawozdanie z realizacji projektu [doc] [odt])

Celem projektu jest udostępnienie w Internecie informacji o żołnierzach Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej i rosyjskich internowanych, przebywających w obozach jenieckich i obozach dla internowanych w Polsce, w okresie od zakończenia I wojny światowej do likwidacji obozów i repatriacji ostatnich jeńców i internowanych do Rosji w 1924 r.

Przejście na stronę projektu


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych uczestniczy w realizacji programu od jego inauguracji w dniu 1 września 2006 r., dokonanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie informacji imiennych o obywatelach polskich różnych narodowości, prześladowanych, zabitych lub zaginionych w latach II wojny światowej, a następnie udostępnienie zweryfikowanych danych w internecie. W realizację programu  zanagażowanych jest ponad 30 instytucji z kraju i zagranicy.

czytaj więcej
Newsletter NDAP