-A
+A

Program Pamięć Świata

IV Międzynarodowa Konferencja Programu UNESCO „Pamięć Świata”, obradująca pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana Zdrojewskiego w Warszawie w dniach 18 – 21 maja 2011 r., omówiła na wniosek Krajowego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć Świata” projekt dokumentu programowego, któremu ze względu na jego znaczenie dla dalszej współpracy międzynarodowej dotyczącej ochrony tej części dziedzictwa kulturalnego ludzkości, która przechowują archiwa, biblioteki i muzea, nadano nazwę „Deklaracja Warszawska”. Konferencja po przyjęciu wszystkich założeń merytorycznych tego dokumentu zleciła Międzynarodowemu Komitetowi Doradczemu „Pamięć Świata”, który zebrał się na swym X Posiedzeniu w Manchesterze i obradował w dniach 22 – 25 V 2011 r., przyjęcie jego ostatecznej redakcji. Nastąpiło to w dniu 25 maja 2011 roku i od tego momentu Deklaracja Warszawska jest formalnym dokumentem, wskazującym kierunki rozwoju działalności międzynarodowej w tym zakresie, włączając w to także problem przyjęcia konwencji międzynarodowej dotyczącej ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości.

czytaj więcej

Archiwalia i dokumenty proponowane na listę światową przez Polski Komitet Programu "Pamięć Świata"

W dniu 28 października 2002 r., w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, odbyła się promocja płyty CD-ROM "Pamięć Polski - PAMIĘĆ ŚWIATA" prezentującej polskie obiekty archiwalne i biblioteczne wpisane na światową listę Programu UNESCO "Memory of the World" połączona ze zgłoszeniem na listę kolejnego polskiego obiektu - aktu Konfederacji Warszawskiej z 1573 r. Zawarta na niej multimedialna prezentacja dostępna jest w wersji on-line w naszym serwisie pod adresem: www.archiwa.gov.pl/memory.

czytaj więcej

Na Światowej Liście Programu UNESCO "Pamięć Świata", obejmującej obecnie 427 wpisów, znajduje się siedemnaście obiektów polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dwa międzynarodowe.

Wpisane w 1999 roku

 • De revolutionibus autograf dzieła Mikołaja Kopernika, w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Autografy Fryderyka Chopina, przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina obecnie w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina) w Warszawie
 • Archiwum Ringelbluma (podziemne archiwum getta warszawskiego), w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie czytaj więcej
 • Paweł Pietrzyk - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Przewodniczący Komitetu
 • Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
 • Barbara Berska - Archiwum Narodowe w Krakowie
 • Ks. bp Michał Janocha - Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
 • Tomasz Komorowski - Koordynator projektów, Polski Komitet do spraw UNESCO
 • Marek Konopka - Ekspert, wiceprezes Zarządu ICOMOS
 • Daria Nałęcz - Przewodnicząca Komitetu w l. 1996-2007
 • Remigiusz Sapa - Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • Zdzisław Pietrzyk - Ekspert, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w latach 2003-2021
 • Adolf Juzwenko - Dyrektor Biblioteki Ossolineum
 • Alicja Jagielska-Burduk - Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl