-A
+A

Program Pamięć Świata

Na Światowej Liście Programu UNESCO "Pamięć Świata", obejmującej obecnie 300 wpisów, znajduje się czternaście obiektów polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dwa międzynarodowe.

Wpisane w 1999 roku

 • De revolutionibus autograf dzieła Mikołaja Kopernika, w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Autografy Fryderyka Chopina, przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina obecnie w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina) w Warszawie
 • Archiwum Ringelbluma (podziemne archiwum getta warszawskiego), w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Wpisane w 2003 roku

 • Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku, w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

 • Tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980, w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z kolekcją dokumentacji pod nazwą Narodziny Solidarności, przechowywaną w Ośrodku KARTA w Warszawie

Wpisane w 2007 roku

 • Kodeks supraski (wpis wspólny ze Słowenią i Rosją), polski fragment przechowywany w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Archiwum Komisji Edukacji Narodowej, zachowane części zespołu archiwalnego przechowywane w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie- Biblioteka xx. Czartoryskich w Krakowie

Wpisane w 2009 roku

 • Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu w posiadaniu Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura" z siedzibą w Maisons Laffitte
 • Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski (wpis wspólny Białorusi, Finlandii, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy), część polska zespołu archiwalnego przechowywana w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

Wpisane w 2011 roku

 • Archiwum Biura Odbudowy Stolicy z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie

Wpisane w 2013 roku

 • Traktaty pokojowe (ahdnames) zawarte od II połowy XV do końca XVIII w. między Rzeczpospolitą i Imperium Osmańskim w posiadaniu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
 • Zbiory z XIX w. Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu / Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu w posiadaniu Stowarzyszenia Biblioteki Polskiej w Paryżu

Wpisane w 2015 roku

 • Księga Henrykowska z zasobu wrocławskiego Archiwum Archidiecezjalnego
 • Akta Braci Czeskich, główna część zbioru znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, pozostałe przechowywane są w Bibliotece Kórnickiej i Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu

 


 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl