-A
+A

Program Pamięć Świata

  • Paweł Pietrzyk - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Przewodniczący Komitetu
  • Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
  • Barbara Berska - Archiwum Narodowe w Krakowie
  • Ks. bp Michał Janocha - Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
  • Tomasz Komorowski - Koordynator projektów,  Polski Komitet do spraw UNESCO
  • Marek Konopka - Ekspert, wiceprezes Zarządu ICOMOS
  • Daria Nałęcz - Przewodnicząca Komitetu w l. 1996-2007
  • Zdzisław Pietrzyk - Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
  • Adolf Juzwenko - Dyrektor Biblioteki Ossolineum
  • Sławomir Ratajski - Sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl