-A
+A

Pamięć Świata

Wizyta Joie Springer w Polsce Na zaproszenie Sławomira Radonia - przewodniczącego Polskiego Komitetu Programu UNESCO "Pamięć Świata" - oraz Sławomira Ratajskiego - sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO - przebywała w Polsce p. Joie Springer, szef Sekcji Powszechnego Dostępu i Zachowania w Sektorze Komunikacji i Informacji UNESCO, która w sensie wykonawczym jest odpowiedzialna za realizację tego programu.

18 czerwca 2008 r. p. J. Springer wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Krajowego programu UNESCO „Pamięć świata”, podczas którego przedstawiła referat nt. „Strategia i przyszłość Programu "Pamięć Świata" oraz działania UNESCO na rzecz zachowania dziedzictwa cyfrowego”. W swojej wypowiedzi wysoko oceniła znaczenie i rolę Polski w Programie "Pamięć Świata", a także działania podejmowane przez Komitet Krajowy, mające na celu stworzenie listy krajowej tego programu. J. Springer, której towarzyszyli S. Radoń i S. Ratajski, została przyjęta przez p. Tomasza Mertę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie spotkania omówiono m.in. sprawę zorganizowania w Polsce, w 2011 r., światowej konferencji Programu "Pamięć Świata". Komitet Krajowy na swym posiedzeniu 18 czerwca 2008 r. podjął w tej sprawie uchwałę, która zyskała poparcie p. min. T. Merty. Ponadto pobyt w Polsce był dla p. Springer okazją do zapoznania się z polskimi obiektami wpisanymi na listę światową Programu „Pamięć Świata": Aktem konfederacji warszawskiej przechowywanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Kodeksem supraskim zachowanym w zbiorach Biblioteki Narodowej, Archiwum getta warszawskiego (tzw. archiwum Ringelbluma) znajdującym się w Żydowskim Instytucie Historycznym, z rękopisem dzieła M. Kopernika „De revolutionibus… libri sex” ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz z fragmentem Archiwum Komisji Edukacji Narodowej z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. /

Newsletter NDAP