-A
+A

Projekty w POPC

 

POROZUMIENIE

11 maja br. zawarte zostało pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00 o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 390 764,00 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 7 101 103,57 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

Beneficjent: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe,  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Okres realizacji:01.07.2018 – 30.06.2020

 

REALIZACJA

LIPIEC 2019:

11.07.2019 - Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19347

5.07.2019 – Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z opracowaniem materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym zgodnie z obowiązkami Beneficjenta wynikającymi z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, opracowaniem pn. „Strategia promocyjno-informacyjna dla projektu ADE”, opracowaną księgą znaku dla systemu ADE oraz Opisem projektu. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19223

1.07.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników III Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (w zakresie: Portal Jednostki, Portal Archiwisty, Portal Publiczny)

Zgłoszenie przez Wykonawcę firmę SoftBlue - gotowości oprogramowania systemowego ADE do instalacji na środowisku testowym – zakończenie etapu II umowy

CZERWIEC 2019:

30.06.2019 – Minął rok od podpisania porozumienia o dofinansowanie. Jesteśmy w połowie realizacji projektu. W tym czasie zrealizowano 3 Kamienie Milowe, wydatkowano 8,59% środków, a zaangażowano ich 42,80%. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez większych zakłóceń.

28.06.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zapewnienie łącza pomiędzy dwiema serwerowniami wykorzystywanymi na potrzeby systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (Warszawa – Bydgoszcz)”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/zapewnienie-lacza-pomiedzy-dwiema-serwerowniami-wykorzystywanymi-na-potrzeby-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych-warszawa-bydgoszcz.html

18.06.2019 – Wybór czterech firm partnerów NDAP podczas planowanej integracji systemu ADE z systemami typu EZD. Ze zgłoszonych 7 producentów systemów EZD wybrano 4, którzy w toku uzgodnień przekazali do NDAP paczki archiwalne wygenerowane przez produkowane przez nich systemy EZD. Podpisanie porozumień zaproponowano następującym producentom: Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, Asseco Data Systems S.A. oraz Rodan.

11.06.2019 – Przekazanie archiwom wzorcowej dokumentacji SZBI

MAJ 2019:

27.05.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników II Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (w zakresie: Portal Jednostki, Portal Archiwisty)

07.05.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja pomieszczeń serwerowni, dostawa montaż i konfiguracja urządzeń niezbędnych do zapewnienia odpowiednich parametrów środowiskowych oraz stabilnej pracy systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/modernizacja-pomieszczen-serwerowni-dostawa-montaz-i-konfiguracja-urzadzen-niezbednych-do-zapewnienia-odpowiednich-parametrow-srodowiskowych-oraz-stabilnej-pracy-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych.html

06-08.05. 2019 - Audyt zamykający wdrożenie SZBI w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

KWIECIEŃ 2019:

11.04.2019 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę, dostawę, montaż i konfigurację infrastruktury niezbędnej do uruchomienia systemu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”. Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17700

10.04.2019 - Skierowanie propozycji współpracy do Producentów systemów EZD w zakresie integracji systemów EZD z systemem ADE.

09.04.2019 - Prezentacja przez Wykonawcę firmę SoftBlue wyników I Fazy przygotowania oprogramowania systemowego ADE wraz z pokazem wytworzonej i działającej części systemu ADE (Portal Administratora)

04-05.04.2019 - Szkolenie dla pełnomocników Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Archiwach Państwowych.

01-03.04.2019 - Przegląd zarządzania SZBI w NDAP, NAC i Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

01.04.2019 r. - Zakończenie prac nad projektem graficznym systemu ADE

MARZEC 2019:

29.06.2019 – Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w NAC – osiągnięcie Kamienia Milowego nr 3

21-22.03.2019 r. - Szkolenie dla przedstawicieli archiwów państwowych w ramach realizacji zadania wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowychpn.: „Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06. Audytor wewnętrzny (ISO 27001)”.

LUTY 2019:

21-22.02.2019 - Szkolenie dla przedstawicieli archiwów państwowych w ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych.

15.02.2019 - Przygotowanie przez Wykonawcę, firmę Transparent, księgi znaku dla systemu ADE

05.02.2019 - Zatwierdzenie ostatecznej wersji logo dla systemu ADE

01.02.2019 - Spotkanie warsztatowe z Wykonawcą projektu graficznego systemu ADE, przedstawienie wstępnych propozycji logo dla systemu ADE

STYCZEŃ 2019:

23.01.2019 – Zawarcie umowy z Wykonawcą SoftBlue S.A., dot. wytworzenia i wdrożenia oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

22.01.2019 – Zawarcie umowy z Wykonawcą Transparent Paulina Naumenko, dot. przygotowania projektu graficznego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

15-18.01.2019 – Audyt zasadniczy dot. przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie NDAP, NAC i AP Bydgoszcz

03.01.2019 - Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie integracji systemu ADE z systemem EZD PUW / EZD RP

GRUDZIEŃ 2018:

17.12.2018 - Ogłoszenie zapytania ofertowego na Przygotowanie projektu graficznego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE).

14.12.2018 - Warsztaty dotyczące przygotowania strategii informacyjno-promocyjnej dla projektu ADE zorganizowane przez Wykonawcę Ideo Force dla wskazanych pracowników NDAP

11-17.12.2018 – Audyt zerowy dot. przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie NDAP, NAC i AP Bydgoszcz

07.12.2018 - Zakończenie prac nad makietami systemu ADE – osiągnięcie Kamienia Milowego nr 2

03.12.2018 - Badania sprawdzające UX na makietach systemu ADE dla przedstawicieli archiwów i jednostek. W badaniach wzięli udział przedstawiciele:

- dla Portalu Administracyjnego: NAC, NDAP

- dla Portalu Archiwisty: AP Warszawa, AP Kielce, NAC

- dla Portalu Jednostek: UM Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji

LISTOPAD 2018:

30.11.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą Ideo Force sp. z o.o., na Przygotowanie strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych

22 – 23.11.2018 - W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyły się warsztaty „Wstęp do przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem  informacji – SZBI” w których uczestniczyli wskazani pracownicy NDAP, NAC, AP Bydgoszcz i AP Toruń.

08.11.2018 - Ogłoszenie zapytania ofertowego na Przygotowanie strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

PAŹDZIERNIK 2018:

31.10.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą, SoftBlue S.A., wyłonionym w toku postępowania na „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych”.

29.10.2018 - Zakończył się etap badań potrzeb użytkowników systemu ADE zaplanowanych w fazie projektowania systemu. W ramach badań odbyło się 12 spotkań, w których udział wzięło 32 badanych, w tym 16 przedstawicieli archiwów państwowych i 16 przedstawicieli jednostek przekazujących materiały archiwalne. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Na podstawie analizy biznesowej oraz uwag i danych zebranych w trakcie badań użyteczności projektowane teraz będą makiety systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

18.10.2018 - Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych”

09.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników w Warszawie odbyły się dwie ostatnie sesje zogniskowanych wywiadów grupowych i warsztatów partycypacyjnych. W pierwszej z nich wzięli udział przedstawiciele następujących jednostek centralnych: Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Urzędu Patentowego RP, a w drugiej przedstawiciele archiwów: Archiwum Akt Nowych oraz archiwów państwowych z Lublina, Kielc, Bydgoszczy, Łodzi oraz Siedlec

02.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników w Katowicach odbyła się druga sesja zogniskowanych wywiadów grupowych i warsztatów partycypacyjnych. Wzięli w nich udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Miasta Częstochowa. Oraz Urzędu Miasta Zabrze.

01.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników we Wrocławiu odbyły się pierwsze zogniskowane wywiady grupowe i warsztaty partycypacyjne. Wzięli w nich udział przedstawiciele Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WRZESIEŃ 2018:

21.09.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją".

18, 20.09.2018 – W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników odbyły się cztery sesje wywiadów kontekstowych i obserwacji. Wzięli w nich udział przedstawiciele Narodowego Archiwum w Krakowie oraz archiwów państwowych z Wrocławia (o. Kamieniec Ząbkowicki) oraz Katowic (centrala, o. w Bielsku-Białej).

07.09.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych".

04.09.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników odbyły się pierwsze indywidualne wywiady pogłębione z wytypowanymi pracownikami archiwów państwowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele archiwów państwowych z Przemyśla, Nowego Sącza, Białegostoku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

SIERPIEŃ 2018:

14.08.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą, Future Processing Sp. Z o.o., wyłonionym w toku postępowania na "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

02.08.2018 - Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów"

CZERWIEC 2018:

29.06.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

MAJ 2018:

11.05.2018 - Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00) pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie.

 

Logotyp ADE (zip.)

Obecnie realizowane projekty: "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" oraz "Modernizacja Zintegrowanego systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA", w które zaangażowane są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe, nie pozwalają na podjęcie kolejnego zobowiązania, jakim byłaby realizacja projektu "Archiwa Cyfrowe". Z tego też powodu NDAP rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie w naborze nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl