Prowadzone przez NDAP

Wspieranie projektów naukowych

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Zarządzeniem Nr 7 z dnia 14 czerwca 2016 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził regulacje dotyczące zasad dofinansowania projektów naukowych, realizowanych w archiwach państwowych w 2017 r. (zał. nr 1 - wniosek o dofinansowanie projektu [doc] [odt], zał. nr 2 - sprawozdanie z realizacji projektu [doc] [odt])