-A
+A

Współpraca, projekty, dotacje

 • Paweł Pietrzyk - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Przewodniczący Komitetu
 • Wojciech Woźniak - Przewodniczący Komitetu w l. 2016-2018
 • Władysław Stępniak - Przewodniczący Komitetu w l. 2012-2016
 • Andrzej Biernat - sekretarz
 • Barbara Berska - Archiwum Narodowe w Krakowie
 • Marek A. Cichocki - Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin, Profesor nadzwyczajny w Collegium Civitas
 • Ks. bp Michał Janocha - Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
 • Tomasz Jasiński - Prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Biblioteki Kórnickiej
 • Tomasz Komorowski - Koordynator projektów,  Polski Komitet do spraw UNESCO
 • Marek Konopka - Ekspert, wiceprezes Zarządu ICOMOS
 • Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej
 • Daria Nałęcz - Przewodnicząca Komitetu w l. 1996-2007
 • Zdzisław Pietrzyk - Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • Adolf Juzwenko - Dyrektor Biblioteki Ossolineum
 • Sławomir Ratajski - Sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO

 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2019”

czytaj więcej

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”

czytaj więcej

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2018”

czytaj więcej

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych działając na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446),  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2017”

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl