-A
+A

Projekty w POPC

Obecnie realizowane projekty: "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" oraz "Modernizacja Zintegrowanego systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA", w które zaangażowane są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe, nie pozwalają na podjęcie kolejnego zobowiązania, jakim byłaby realizacja projektu "Archiwa Cyfrowe". Z tego też powodu NDAP rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie w naborze nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18.


Prezentacja publiczna założeń projektu „Archiwa Cyfrowe”

W dniu 17 lipca 2018 r., w godz. 10:00 – 12:00, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie (w sali konferencyjnej na parterze), odbędzie się prezentacja publiczna założeń projektu „Archiwa Cyfrowe”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia* w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Prezentacja założeń projektu "Archiwa Cyfrowe"
Lista uczestników prezentacji publicznej założeń projektu "Archiwa cyfrowe"
Protokół z przeprowadzonej w dniu 17 lipca 2018 r. publicznej prezentacji założeń projektu "Archiwa Cyfrowe"


Projekt „Archiwa Cyfrowe” - prezentacja publiczna założeń projektu (dotyczy naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-002/16)

10 marca 2017 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyła się prezentacja publiczna założeń projektu „Archiwa Cyfrowe”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Materiały z publicznej prezentacji załozeń projektu "Archiwa Cyfrowe":

Prezentacja założeń projektu "Archiwa Cyfrowe"
Lista uczestników prezentacji publicznej założeń projektu "Archiwa cyfrowe"
Protokół z przeprowadzonej w dniu 10 marca 2017 r. publicznej prezentacji założeń projektu "Archiwa Cyfrowe"

 

 

* Przesłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO”.

Informacja przekazywana na podstawie art. 13 RODO:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny: 22 56-54-600.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Archiwa Cyfrowe”.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania, a po tym czasie, przez okres przechowywania dokumentów, określony w przepisach kancelaryjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
6. Posiada Pani/Pan, z zastrzeżeniem ograniczeń i wyłączeń wynikających z RODO, prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO,
- żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody to zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
9. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl